Loader Image

O radzie

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rada działa na obszarze województwa. Główne przedsięwzięcia podejmowane przez Radę to: opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej i inne.