Loader Image

Działania PRBRD w 2018 r.

 • Raport BRD dla województwa pomorskiego ze szczegółowymi analizami obejmującymi przyczyny i rodzaje wypadków z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podziałem obszarowym na powiaty i gminy w rozróżnieniem analiz dla tych obszarów. Raporty te przesyłane są do samorządów i innych jednostek do wykorzystania.
 • Aktualizacja bazy danych o wypadkach na drogach województwa pomorskiego.

 • Weryfikacja Planu Realizacyjnego na lata 2016-2017

 • „Pilotażowe badania na drogach powiatu Starogard Gdański” (prędkość, pasy bezpiueczeństwa, foteliki dla dzieci, przejścia dla piszych).
 • Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych (właściwe ds. komunikacji wydziały), zarządów dróg powiatowych, komend powiatowych policji oraz niektórych jednostek samorządu wojewódzkiego, Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.

 • XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy 2018

 • Moto Safety Day (Piknik Motoryzacyjny) na Skwerze Kościuszki w Gdyni –  prezentacja kilkunastu wystawców dot. rożnych form zachowań i działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Wydarzenie „WIDOCZNY=BEZPIECZNY” na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku, którego celem było przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze poprzez pokazanie jak duże znaczenie ma używanie elementów odblaskowych.
 • Akcja medialna – „Koniec wakacji-początek roku szkolnego” przy współpracy z Dziennikiem Bałtyckim poprzedzone wywiadem z Przewodniczącym Pomorskiej Rady BRD i publikacją podstawowych zachowań uczestników ruchu drogowego w obydwu okresach.

 • Akcja informacyjno-edukacyjna „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, współorganizowana z Krajową Radą BRD. Zrealizowana na terenie woj. pomorskiego w Gdyni w Centrum Aktywności Seniora oraz w Gdańsku w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 • Współfinansowanie działań Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – szkolenia i akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie szkodliwości „używek”.

 • Współfinansowanie programu edukacyjnego PZMot. O/Gdańsk, prowadzonego dla młodzieży oraz akcja „Osobowość roku” promująca osoby fizyczne oraz instytucję wspomagające – poza podstawowymi swoimi działaniami – działania propagujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym;

 • Witryna internetowa Rady.