Loader Image

Działania PRBRD w 2016 r.

  • Raport BRD dla województwa pomorskiego ze szczegółowymi analizami obejmującymi przyczyny i rodzaje wypadków z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podziałem obszarowym na powiaty i gminy w rozróżnieniem analiz dla tych obszarów. Raporty te przesyłane są do samorządów i innych jednostek do wykorzystania.
  • Aktualizacja bazy danych o wypadkach na drogach województwa pomorskiego.

  • Plan Realizacyjny na lata 2016-2017 oraz weryfikacja Planu Realizacyjnego na lata 2014-2015

  • Witryna internetowa Rady.

  • Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych (właściwe ds. komunikacji wydziały), zarządów dróg powiatowych, komend powiatowych policji oraz niektórych jednostek samorządu wojewódzkiego, Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.

  • Moto Safety Day (Piknik Motoryzacyjny) w 2016 rok na terenie Autodromu Pomorze –  prezentacja kilkunastu wystawców dot. rożnych form zachowań i działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  • Współfinansowanie działań Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, – szkolenia i akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie szkodliwości „używek”.

  • Współfinansowanie programu edukacyjnego PZMot. O/Gdańsk, prowadzonego dla młodzieży oraz akcja „Osobowość roku” promująca osoby fizyczne oraz instytucję wspomagające – poza podstawowymi swoimi działaniami – działania propagujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym;

  • 2 akcje – „Koniec wakacji-początek roku szkolnego” oraz „Zima”., przy współpracy z Dziennikiem Bałtyckim poprzedzone wywiadem z Przewodniczącym Pomorskiej Rady BRD i publikacją podstawowych zachowań uczestników ruchu drogowego w obydwu okresach.

  • Opracowanie i rozpowszechnienie spotu propagującego skuteczność noszenia elementów odblaskowych (dzieci) w czasie od zmierzchu do świtu.