Loader Image

Działania PRBRD w 2021 r.

  • Granty BRD – wsparcie finansowe dla wyłonionych w konkursie najlepszych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie województwa pomorskiego: 16. Edycja Moto Safety Day w dniu 31.07.2021 r. w Gdyni, projekt edukacyjno-informacyjny „Dobrzy kierowcy rosną z nami”, dofinansowanie zakupu symulatora zderzeń.

  • Wojewódzkie działania edukacyjno-profilaktyczne popularyzujące BRD oraz kształtujące prawidłowe nawyki wśród uczestników ruchu drogowego, realizowane wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

  • Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych BRD; przedstawicieli organów powiatowych (zarządzającymi drogami powiatowymi, wydz. komunikacji) oraz komendantów powiatowych policji.

  • Szkolenie dla pomorskich policjantów z grupy „Speed” – doskonalenie techniki jazdy.

  • Współfinansowanie akcji edukacyjnej „Kurs Ratownika Drogowego PZM”, organizowanej przez PZM Gdańsk.

  • Współfinansowanie programu edukacyjnego dla młodzieży, organizowanego przez PZM Gdańsk.

  • Raport BRD dla województwa pomorskiego ze szczegółowymi analizami obejmującymi przyczyny i rodzaje wypadków z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podziałem obszarowym na powiaty i gminy w rozróżnieniem analiz dla tych obszarów.

  • Dwudniowe posiedzenie wyjazdowe PRBRD.

  • Witryna internetowa Rady.