Loader Image

Członkowie rady

Prezydium

Mieczysław Struk

Przewodniczący

Marszałek Województwa Pomorskiego

Dariusz Drelich

Wiceprzewodniczący

Wojewoda Pomorski

nadinsp. Andrzej Łapiński

Wiceprzewodniczący

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Sekretatriat

Roman Nowak

Sekretarz Rady

tel. 501 225 528

r.nowak@pord.pl

Liderzy Stałych Zespołów Obszarowych

Piotr Tomaszewski

System BRD

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

tel.: 59 848 21 30

sekretariat@word.slupsk.pl

st. bryg. Piotr Socha

Ratownictwo

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

tel.: 58 347 78 00

sekretariat@straz.gda.pl

mł. insp. Tadeusz Kluziak

Nadzór

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

tel: 47 74 14 171

sekretariat.wrd@gd.policja.gov.pl.pl

Karol Markowski

Infrastruktura

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

tel: 58 511 24 04

kom: 608 370 015

Elżbieta Formela

Edukacja

Nauczyciel / Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM

kom: 606 719 618

eformela@gmail.com

Członkowie Rady:

 • Leszek Bonna – Zarząd Województwa Pomorskiego
 • Łukasz Baranowski – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Karol Markowski – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
 • Małgorzata Cymerys – Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Alicja Kinczewska-Dybek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • ppłk Andrzej Płocha – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
 • Rafał Skrzypiński – Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Adam Rzepka – Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Jacek Hrycikowski – Starostwo Powiatowe Chojnicach
 • Jan Kościuk – Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Mariusz Sildatk – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
 • Marek Warżała – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Zenon Kaczykowski – Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • Marek Gumprecht – Starostwo Powiatowe w Malborku
 • Paulina Ciszek – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Aldona Godek – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Jerzy Świs – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Ireneusz Czarnecki – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Robert Gutarowicz – Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Maciej Derbich – Starostwo Powiatowe w Sztumie
 • Małgorzata Wojciechowska – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Krzysztof Bielski – Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Andrzej Ropela – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Wojciech Kankowski – Związek Gmin Pomorskich
 • podinsp. Tadeusz Kluziak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 • st. bryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 • Piotr Tomaszewski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
 • Agata Lewandowska – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Bogusław Moniuszko – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Wojciech Ogint – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
 • Andrzej Puzdrowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Wiesław Ulatowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
 • Adrian Wenta – Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
 • Robert Lorbiecki – Zarząd Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
 • Krzysztof Czopek – Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Dr inż. Kazimierz Jamroz – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
 • Marian Zupa – Zarząd Okręgowy PZM w Gdańsku
 • Włodzimierz Kubiak – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
 • Zbigniew Wrzesiński – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
 • Jerzy Góra – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
 • Elżbieta Formela – Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum w Gdańsku
 • Izabela Oskarbska