Loader Image

Członkowie rady

Prezydium

Mieczysław Struk

Przewodniczący

Marszałek Województwa Pomorskiego

Dariusz Drelich

Wiceprzewodniczący

Wojewoda Pomorski

Insp. Jarosław Rzymkowski

Wiceprzewodniczący

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Sekretatriat

Arkadiusz Mańkowski

Sekretarz Rady

a.mankowski@pord.pl

Barbara Chrzczonowicz

Sekretariat

prbrd@pord.pl

Liderzy Stałych Zespołów Obszarowych

Roman Nowak

System BRD

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

tel.: (58) 300 15 26

kom: 601 653 703

db@pord.pl

bryg. Tomasz Komoszyński

Ratownictwo

Pomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

tel.: (58) 347 78 00

tomasz.komoszynski@straz.gda.pl

Tadeusz Kluziak

Nadzór

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

tel: (58) 321 41 71

rd-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Karol Markowski

Infrastruktura

p.o Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

tel: (58) 511 24 04

kom: 608 370 015

Elżbieta Formela

Edukacja

Centrum Edukacji Nauczycieli

tel.: (58) 340 41 18

kom: 606 719 618

elzbieta.formela@cen.gda.pl

Członkowie Rady – przedstawiciele:

 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – ppłk Andrzej Płocha
 • Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Małgorzata Cymerys
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Ryszard Suleta
 • Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek
 • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku – Zbigniew Wiczkowski
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Włodzimierz Kubiak, Grzegorz Stachowiak
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – Wiesław Lewandowski
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Józef Kwidzyński
 • Starostw Powiatowych:
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – ppłk Andrzej Płocha
 • Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Andrzej Kondracki
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Ryszard Suleta
 • Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek
 • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku – Zbigniew Wiczkowski
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Włodzimierz Kubiak
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – Wiesław Lewandowski
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Józef Kwidzyński
 • Starostw Powiatowych:
 • Andrzej Puzdrowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Błażej Konkol – Przewodniczący Konwentu Gmin
 • Adam Rzepka – Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Marek Szczepański – Starostwo Powiatowe w Chojnicach
 • Jacek Marciniak – Starostwo Powiatowe Chojnicach
 • Jerzy Żmuda – Trzebiatowski – Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Jerzy Świs – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Ireneusz Czarnecki – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Henryk Ossowski – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
 • Karol Czyżewski – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Marek Warżała – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Tadeusz Ejsmont – Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
 • Dariusz Buczak – Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • Mirosław Czapla – Przewodniczący Konwentu Satrostw
 • Marek Gumprecht – Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
 • Andrzej Suszek – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
 • Marek Wdowicz- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Patrycjusz Kamiński – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
 • Wiktor Brych – Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Maciej Derbich – Starostwo Powiatowe w Sztumie
 • Józef Kabała – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Tadeusz Dzwonkowski – Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Zbigniew Urban- Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Marek Panek – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Urzędów Miast
 • Agata Lewandowska – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Maciej Radowicz – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Bogusław Moniuszko – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Wojciech Ogint – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
 • Marek Biernacki – Urząd Miejski w Słupsku
 • Pracownicy wyższych uczelni i jednostek pozarządowych:
 • Dr inż. Kazimierz Jamroz – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
 • Izabela Oskarbska – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
 • Włodzimierz Kubiak – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
 • Marian Zupa – Zarząd Okręgowego PZMot. w Gdańsku