Loader Image

Plan pracy na rok 2019

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane systemy bezpieczeństwa.

W nawiązaniu do głoszonej przez ONZ “Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ oraz do “Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ przyjętego przez Krajową Radę BRD działania zaplanowane na rok 2019 przez Pomorską Radę BRD są ukierunkowane na pracę w obszarach następujących filarów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu drogowego, bezpieczną infrastrukturę drogową, bezpieczną prędkość, bezpieczne pojazdy oraz system ratownictwa i pomocy medycznej.

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2019:

 1. Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego dla woj. pomorskiego za 2018 rok
 2. Aktualizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych
 3. Weryfikacja Planu Realizacyjnego BRD za lata 2017 – 2018
 4. Aktualizacja witryny internetowej PRBRD
 5. Warsztaty szkoleniowe dla kadr powiatowych brd
 6. Posiedzenie wyjazdowe PRBRD
 7. Akcje medialne
 8. Osobowość Roku PRBRD
 9. Współfinansowanie Wojewódzkiego Turnieju BRD oraz materiały promocyjne popularyzujące BRD
 10. Program edukacyjny PZM/Oddz. Gdańsk
 11. Granty BRD