Loader Image

Plan pracy na rok 2021

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane systemy bezpieczeństwa.

 

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2021:

 1. Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego dla woj. pomorskiego za 2020 rok
 2. Program BRD dla woj. pomorskiego na lata 2021-2030
 3. Aktualizacja witryny internetowej PRBRD
 4. Warsztaty szkoleniowe dla kadr powiatowych BRD
 5. Posiedzenie wyjazdowe PRBRD
 6. Akcje medialne, informacyjno-edukacyjne
 7. Współfinansowanie Wojewódzkiego Turnieju BRD oraz materiały promocyjne popularyzujące BRD
 8. Program edukacyjny PZM o/Gdańsk
 9. Szkolenie dla pomorskich policjantów z grupy „Speed” – doskonalenie techniki jazdy
 10. Wojewódzkie działania edukacyjno-profilaktyczne popularyzujące BRD oraz kształtujące prawidłowe nawyki wśród uczestników ruchu drogowego
 11. Granty BRD