Loader Image

Plan pracy na rok 2017

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane systemy bezpieczeństwa.

W nawiązaniu do głoszonej przez ONZ “Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ oraz do “Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ przyjętego przez Krajową Radę BRD działania zaplanowane na rok 2017 przez Pomorską Radę BRD są ukierunkowane na pracę w obszarach następujących filarów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu drogowego, bezpieczną infrastrukturę drogową, bezpieczną prędkość, bezpieczne pojazdy oraz system ratownictwa i pomocy medycznej.

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2017:

 1. Raport BRD za 2017 rok.
 2. Aktualizacja bazy danych o wypadkach.
 3. Weryfikacja Planu Realizacyjnego za lata 2016-2017.
 4. Aktualizacja witryny internetowej PRBRD.
 5. Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych.
 6. Wyjazdowe posiedzenie PRBRD.
 7. Profilaktyka uzależnień.
 8. Piknik Motoryzacyjny.
 9. Akcje medialne z Dziennikiem Bałtyckim.
 10. Osobowość roku.
 11. Pilotażowe badania na drogach woj. Pomorskiego.
 12. Wojewódzki Turniej BRD
 13. Program edukacyjny PZM
 14. Materiały popularyzujące BRD
 15. XV Zimowy Kongres Drogowy