Loader Image

Plan pracy na rok 2017

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane systemy bezpieczeństwa.

W nawiązaniu do głoszonej przez ONZ “Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ oraz do “Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ przyjętego przez Krajową Radę BRD działania zaplanowane na rok 2017 przez Pomorską Radę BRD są ukierunkowane na pracę w obszarach następujących filarów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu drogowego, bezpieczną infrastrukturę drogową, bezpieczną prędkość, bezpieczne pojazdy oraz system ratownictwa i pomocy medycznej.

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2017:

 1. Raport BRD za 2016 rok
 2. Aktualizacja bazy danych o wypadkach w woj.pomorskim
 3. Weryfikacja Planu Realizacyjnego za 2016 rok
 4. Piknik motoryzacyjny
 5. Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych
 6. Profilaktyka uzależnień – GCPU
 7. Szkolenie dla nauczycieli p.t. „Trzeźwa jazda”
 8. Wyjazdowe posiedzenie PRBRD
 9. Szkolenie policji – doskonalenie techniki jazdy
 10. Akcje „Koniec Wakacji…” i „Zima”
 11. „Osobowość roku”
 12. Witryna internetowa
 13. Film instruktażowy
 14. Program edukacyjny PZMot