Loader Image

EuroRAP

EuroRAP to Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach (EuropeanRoad Assessment Programme), a zarazem międzynarodowa organizacja pożytku publicznego. Jest największym i najsprawniej działającym obecnie Programem w Europie mającym na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach. Program oferuje niezależny i jednolity system oceny bezpieczeństwa europejskich dróg i uzyskał wsparcie techniczne najlepszych zarządów dróg i wiodących drogowych jednostek badawczych w Europie. Program jest prowadzony w ścisłej współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersyteckimi, zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego,administracją drogową, policją oraz wieloma innymi organizacjami i instytucjami w Europie.

Nadrzędnym założeniem Programu EuroRAP jest obecnie wspieranie Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która zachęca kraje członkowskie oraz administrację drogową do podjęcia wspólnego celu: „eliminacji dróg wysokiego ryzyka do roku 2020”. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspiera zespół Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej w opracowaniu map identyfikujących odcinki bezpieczne i niebezpieczne w regionie. 

Opracowane mapy ryzyka uwzględniają strukturę i przyczyny zdarzeń w trzech okresach czasowych: 2007-2009, 2009-2011 oraz 2010-2012. Wnioski płynące z analizy wyników badań oraz mapy odcinków w poszczególnych okresach zestawiono w poniższych opracowaniach.

Źródło: eurorap.pl