Loader Image

Plan pracy na rok 2020

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane systemy bezpieczeństwa.

W nawiązaniu do głoszonej przez ONZ “Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ oraz do “Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020″ przyjętego przez Krajową Radę BRD działania zaplanowane na rok 2020 przez Pomorską Radę BRD są ukierunkowane na pracę w obszarach następujących filarów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu drogowego, bezpieczną infrastrukturę drogową, bezpieczną prędkość, bezpieczne pojazdy oraz system ratownictwa i pomocy medycznej.

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2020:

 1. Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego dla woj. pomorskiego za 2019 rok
 2. Aktualizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych
 3. Analiza programu GAMBIT dla woj. pomorskiego8
 4. Aktualizacja witryny internetowej PRBRD
 5. Warsztaty szkoleniowe dla kadr powiatowych brd
 6. Posiedzenie wyjazdowe PRBRD
 7. Akcje medialne, informacyjno-edukacyjne
 8. Osobowość Roku PRBRD
 9. Współfinansowanie Wojewódzkiego Turnieju BRD oraz materiały promocyjne popularyzujące BRD
 10. Program edukacyjny PZM o/Gdańsk
 11. Szkolenie dla pomorskich policjantów z grupy „Speed” – doskonalenie techniki jazdy
 12. Granty BRD