Loader Image

Członkowie rady

Prezydium

Mieczysław Struk

Przewodniczący

Marszałek Województwa Pomorskiego

Dariusz Drelich

Wiceprzewodniczący

Wojewoda Pomorski

nadinsp. Andrzej Łapiński

Wiceprzewodniczący

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Sekretatriat

Arkadiusz Mańkowski

Sekretarz Rady

tel. 58 300 15 40

kom: 693 310 766

a.mankowski@pord.pl

Liderzy Stałych Zespołów Obszarowych

Roman Nowak

System BRD

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

tel.: 58 300 15 26

kom: 693 201 333

pord@pord.pl

st. bryg. Piotr Socha

Ratownictwo

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

tel.: 58 347 78 00

sekretariat@straz.gda.pl

podinsp. Tadeusz Kluziak

Nadzór

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

tel: 58 321 41 71

rd-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Karol Markowski

Infrastruktura

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

tel: 58 511 24 04

kom: 608 370 015

Elżbieta Formela

Edukacja

Nauczyciel / Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM

kom: 606 719 618

eformela@gmail.com

Członkowie Rady – przedstawiciele:

 • Zarządu Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku – ppłk Andrzej Płocha
 • Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Małgorzata Cymerys
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Alicja Kinczewska-Dybek
 • Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek
 • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku – Piotr Tomaszewski
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Grzegorz Stachowiak
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – Łukasz Baranowski
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Rafał Skrzypiński
 • Związku Gmin Pomorskich – Wojciech Kankowski
 • Starostw Powiatowych i Zarządów Dróg Powiatowych:
 • Adam Rzepka – Starostwo Powiatowe w Bytowie
 • Jacek Hrycikowski – Starostwo Powiatowe Chojnicach
 • Jan Kościuk – Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 • Andrzej Puzdrowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Mariusz Sildatk – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
 • Bogusław Skwierawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
 • Marek Warżała – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Adrian Wenta – Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
 • Zenon Kaczykowski – Starostwo Powiatowe w Lęborku
 • Marek Gumprecht – Starostwo Powiatowe w Malborku
 • Arkadiusz Gorczyński – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Aleksandra Stryniewska – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Jerzy Świs – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Ireneusz Czernecki – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
 • Patrycjusz Kamiński – Zarząd Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
 • Robert Gutarowicz – Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Maciej Derbich – Starostwo Powiatowe w Sztumie
 • Józef Kabała – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
 • Maria Witkowska – Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Andrzej Ropela – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Urzędów Miast
 • Agata Lewandowska – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Maciej Radowicz – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Bogusław Moniuszko – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Wojciech Ogint – Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
 • Pracownicy wyższych uczelni i jednostek pozarządowych:
 • Prof. Kazimierz Jamroz, Izabela Oskarbska – Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej
 • Włodzimierz Kubiak, Zbigniew Wrzesiński, Jerzy Góra – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Gdańsku
 • Marian Zupa – Zarząd Okręgowego PZMot. w Gdańsku