Loader Image

Działania PRBRD w 2019 r.

  • Raport BRD dla województwa pomorskiego ze szczegółowymi analizami obejmującymi przyczyny i rodzaje wypadków z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podziałem obszarowym na powiaty i gminy w rozróżnieniem analiz dla tych obszarów. Raporty te przesyłane są do samorządów i innych jednostek do wykorzystania.
  • Aktualizacja bazy danych o wypadkach na drogach województwa pomorskiego.

  • Weryfikacja Planu Realizacyjnego BRD za lata 2017-2018.

  • Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych (właściwe ds. komunikacji wydziały), zarządów dróg powiatowych, komend powiatowych policji oraz Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.
  • Akcja medialna – „Korytarz życia” na antenie regionalnych rozgłośni radiowych z woj. pomorskiego.

  • Osobowość roku PRBRD – wyróżnienia za zasługi i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim.

  • Współfinansowanie oraz współorganizacja eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych.

  • Współfinansowanie programu edukacyjnego dla młodzieży, organizowanego przez PZM Gdańsk.
  • Granty BRD – wsparcie finansowe dla wyłonionych w konkursie najlepszych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie województwa pomorskiego: Wydarzenie „Moto Safety Day, kultura motoryzacyjna i bezpieczeństwo”, Pomorskie FORUM BRD „Dziecko w ruchu drogowym”, Warsztaty edukacyjne dla młodych uczestników ruchu drogowego „MŁODY, ŚWIADOMY, BEZPIECZNY”, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczestników ruchu po 60 roku życia, Miasteczko Ruchu Drogowego w Bobowie, Miasteczko Ruchu Drogowego w Sycewicach.

  • Witryna internetowa Rady.