Loader Image
Raport o stanie bezpieczeństwa w woj. Pomorskim w 2015 r.

Raport o stanie bezpieczeństwa w woj. Pomorskim w 2015 r.

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim na zlecenie Pomorskiej Rady BRD wykonał zespół ekspertów z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.  Z przeprowadzonych analiz wynika iż w 2015 roku w województwie zginęło 170 osób, 3347 odniosło obrażenia –  w tym 503 bardzo ciężkie. Porównując rok 2014 z rokiem 2005, można zauważyć, że liczba wypadków drogowych i ich ofiar (rannych i śmiertelnych) ulega tendencjom malejącym . W stosunku do roku 2005 zanotowano: spadek liczby wypadków o 13%, spadek liczby ofiar rannych o ponad 17%, spadek liczby ofiar śmiertelnych o 36%. W roku 2015 w stosunku do roku 2014 odnotowano spadek we wszystkich wskaźnikach, oprócz liczby ciężko rannych mimo zmniejszenia ogólnej liczby ofiar rannych. W badanym roku odnotowano wzrost ofiar ciężko rannych o blisko 6% w porównaniu do roku 2014.

Tendencje 2005 - 2015

Wnioski płynące z Raportu oraz szczegóły dotyczące stanu bezpieczeństwa w minionym roku przedstawiamy w Raporcie skróconym za 2015 rok.

Ostatnie posty: