Loader Image
Plan pracy Rady 2017

Plan pracy Rady 2017

Rok 2017 rok to kolejny rok ukierunkowany na szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wśród jak najliczniejszego grona odbiorców. Pomorska Rada przewiduje szkolenia w formie zabawy bądź akcje informacyjno – edukacyjne, tj.: piknik motoryzacyjny w Sopocie, Koniec wakacji, Zima dla najmłodyszch; dla starszych użytkowników dróg planowane są warsztaty szkoleniowe. Zaplanowano szkolenia służb powiatowych, nauczycieli oraz policji.

Dodatkowo Pomorska Rada BRD pozostaje we ścisłej współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Polskim Związkiem Motorowym.

Jak co roku zlecono przygotowanie szczegółowego raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie oraz zweryfikowanie planu realizacyjnego za rok ubiegły.

Pełny plan działań to zobaczenia tu.

Ostatnie posty: