Loader Image

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Młodzi kierowcy (18-24) są sprawcami blisko ¼ wypadków drogowych do których dochodzi z winy kierującego. Są to zdarzenia o bardzo ciężkich skutkach. W 2010 roku w wypadkach spowodowanych przez młodych kierowców odnotowano 27% ofiar śmiertelnych. Trwożące statystyki wymusiły wprowadzenie pewnych metod ostrożności za pomocą regulacji prawnych. Od 19 stycznia br. obowiązuje okres próbny, trwający 2 lata, dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B. Okres ten zaczyna się z dniem wydania dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdu.

Według ustawy o kierujących pojazdami młodzi kierowcy między czwartym a ósmym miesiącem okresu próbnego (licząc od dnia wydania prawa jazdy) powinni odbyć dwugodzinny kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa oraz jednogodzinne praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.  Zaświadczenie o odbytych kursach należy przed upływem 8 miesiąca przedstawić w urzędzie starosty, który wydał prawo jazdy. Pojazd, którym porusza się kierowca (w trakcie pierwszych 8 miesięcy) powinien być oznakowany okrągłą białą nalepką z symbolem zielonego liścia klonowego. Okres pierwszych 8 miesięcy wymusza również na młodym kierowcy ograniczenia prędkości – 50km/h w obszarze zabudowanym; 80km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100km/h na autostradzie. Dodatkowo w tymże okresie zabrania się podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu czy osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem.

Jeśli w przeciągu 2 lat okresu próbnego kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu starosta podejmie decyzję o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata oraz skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny lub badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu. W przypadku popełnienia 3 wykroczeń  lub przestępstwa przeciw bezpieczeństwu w komunikacji decyzja starosty będzie dotyczyć cofnięcia prawo jazdy i konieczności ponownego zdawania egzaminu.

 

 

Ostatnie posty: