Loader Image
Z Marszałkami Województw o BRD

Z Marszałkami Województw o BRD

Podczas I Konwentu Marszałków Województw RP jednym z ważniejszych z poruszanych tematów była kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tematem obrad marszałków, przedstawicieli urzędów centralnych i środowisk naukowych było m.in. nowe podejście do planowania strategicznego rozwoju kraju i regionów, polityka spójności i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podczas drugiej części Konwentu Marszałków w panelu poświęconym działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego głos, oprócz przedstawiciela Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym oraz kierownika Katedry Dróg i Mostów z Politechniki Lubelskiej, zabrał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przedstawiał dotychczasowe i planowane działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego edukacyjne i mające rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wśród tych pierwszych wymienił kampanie społeczne skierowane do osób powyżej 60 roku życia, podnoszące temat niechronionych uczestników ruchu drogowego, oraz działania mające na celu wprowadzenie wychowania edukacyjnego do szkół.

Omówił również opracowane na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych” (X-XI 2016 r.), zawierające wskazania w zakresie skutecznych metod eliminowania przypadków jazdy z nadmierną prędkością oraz powstające „Wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”, których publikacja planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Źródło: KRBRD

Ostatnie posty: