Loader Image

Włącz myślenie wyłącz telefon

Ponad 120 tysięcy osób ukarano w 2014 roku za używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia auta. To prawie 4 razy więcej niż w roku 2012. Najnowszy raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odsłania niepokojące nawyki polskich kierowców. Według analiz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego problem używania telefonów komórkowych narasta. Badania ekspertów zarówno polskich jak i międzynarodowych  wskazują na brak świadomości kierowców o niebezpieczeństwie jakie im zagraża lub jakie sami stwarzają swoim zachowaniem. Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konsorcjum Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult sp. z o. o. zbadało ilu kierujących pojazdami korzysta podczas jazdy z telefonów komórkowych trzymanych w ręku. Próba objęła 102 096 kierujących pojazdami. Doprecyzowanie jak korzystamy z urządzeń mobilnych jest  istotne z uwagi na fakt, że przepisy precyzyjnie wskazują sposób, w jaki można posługiwać się telefonami komórkowymi podczas jazdy. Mówi o tym art. 45 pkt 2. Prawa o ruchu drogowym: „ Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Dla kierowców oznacza to, że jedyną  alternatywą jest stosowanie zestawów słuchawkowych lub głośnomówiących.

Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi wyniósł 4,1 %. Badanie pokazuje, że to więcej kobiet (4,8%) niż mężczyzn (3,9%) korzystało z telefonów podczas jazy w 2014 roku. Były to głównie osoby młode (18 -24 lata) – 4,4 %, zaś najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze (61 lat i więcej) – 1,8 %. Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze zabudowanym – 4,4% niż niezabudowanym – 3,6%, a biorąc pod uwagę rodzaj drogi –najczęściej  na drogach w miastach wojewódzkich – 4,5 %,najrzadziej na drogach ekspresowych i powiatowych – 2,9 %. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w ubiegłym roku 5,4 %.

„Zdaniem międzynarodowych ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, korzystanie z telefonu podczas jazdy wpływa negatywnie na możliwość kontroli prowadzenia pojazdu, zwiększając tym samym ryzyko spowodowania wypadku. Trzymając w ręku telefon kierowca nie ma możliwości chwycenia pewnie kierownicy, włączenia kierunkowskazu, czy zmiany biegu. To samo dotyczy pisania SMS-ów podczas jazdy. Kierowca, głównie młody, uważa że przyciśnięcie paru klawiszy zajmie mniej czasu niż rozmowa, zapominając o tym, że podczas pisania spogląda na ekran telefonu i nie patrzy na drogę” – dodaje Agata Foks, sekretarz KRBRD.

W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 roku badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64% kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26%), czasami (27%), często (7%) i bardzo często (4%).

W których regionach kraju rozmawiamy najwięcej ?

Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: dolnośląskim (7,2%), mazowieckim (6,0%) i pomorskim (5,8%). Najniższy w województwach: warmińsko-mazurskim (2,2%), lubuskim (2,3%) i łódzkim (2,9%).

„ Raport – korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku.”

 

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ostatnie posty: