Loader Image

warsztaty wspomagające

Nadzór nad procesem szkolenia – warsztaty wspomagające. Według Ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Art.108) nadzór nad szkoleniem ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę sprawuje STAROSTA.

Główne wnioski wynikające ze spotkania to:

 

 • 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego przede wszystkim – nadzór nad jakością szkolenia powinien się przekładać na stan bezpieczeństwa na drogach, jednocześnie zmierza do zaspokojenia potrzeb obywateli i prowadzi do kwalitatywnego rozwoju jednostek szkolących.
 • 2. Starosta wydaje decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, poprzez skreślenie z rejestru działalności regulowanej; kontroluje dokumentacje i działalności związane ze szkoleniem oraz skreśla instruktora z ewidencji (bądź kieruje go na egzamin).
 • 3. Źródłami wiedzy o nieprawidłowościach mogą być: WORD, Policja, Prokuratura, Sąd, Lekarz, Psycholog, Obywatel, Inne starostwo, Inny ośrodek szkolenia, Inny instruktor
 • 4. Rodzaje kontroli – okresowa, doraźna, powtórna
 • 5. Proces kontroli dzieli się na etapy: przygotowanie, przeprowadzenie, podsumowanie i wykorzystanie wyników

Wszelkie regulacje prawne dotyczące omawianego obszaru znajdują się w:

 

 • Art. 108 Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
 • Art. 104 Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
 • Art. 107 Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
 • Art. 79 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Art. 80 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Art. 82 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Art. 83 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Przygotowany został projekt ustawy o kierujących pojazdami.

Można go pobrać w formacie pdf. Projekt ustawy o kierujących pojazdami

Ostatnie posty: