Loader Image

szkolny program brd – Starkowo

Ruch drogowy stanowi realne zagrożenie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku (2009) na Polskich drogach zginęło 120 dzieci, około 5000 zostało rannych. Wiek szkolny jest okresem szybkiego i intensywnego rozwoju dziecka, jest to czas, w którym dzieci zadają dużą ilość pytań, są ciekawe otaczającego je świata, a wpojona w tym okresie wiedza oraz nabyte umiejętności stanowią podstawę w kształtowaniu świadmości. Przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym może nie tylko zapobiec wielu niebezpiecznym i tragicznym w skutkach sytuacjom na drogach, ale jest również swego rodzaju inwestycją w przyszłość. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ma na celu wychowanie prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców. Szkolny program BRD w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie przewiduje następującey zakres działań:

1. SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
– Promocja działań BRD wśród nauczycieli naszej szkoły.
– Poruszanie spraw bezpieczeństwa na drodze w trakcie rad pedagogicznych, zwrócenie uwagi na ujęcie tego problemu w trakcie zajęć
edukacyjnych z młodzieżą.
– Monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa.
– samorządowymi, przedstawicielami policji dla szerszego propagowania BRD.

2. EDUKACJA MŁODZIEŻY
– Ujęcie podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa młodzieży na drodze w ramach zajęć godzin wychowawczych. Wykorzystanie Szkolnego
Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Szkoły.
– Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego wobec siebie i innych.
– Uświadomienie indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
– Zaznajomienie młodzieży z sytuacjami występującymi  w ruchu drogowym, zagrożeniami wynikającymi z rozwoju motoryzacji.
– Rozszerzenie edukacji BRD na zajęciach techniki, informatyki – opracowanie sprawdzianów wiedzy ze znaków oraz przepisów ruchu drogowego
(karta rowerowa, karta motorowerowa)
– Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
– Rozszerzenie edukacji BRD: konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne.

3. ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNO – TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA METODYCZNEGO
– Lepsze wyposażenie pracowni techniki w plansze, znaki drogowe oraz czasopisma o danej tematyce.
– Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w potrzebne materiały do prowadzenia zajęć BRD.
– Współpraca z policją.
– Wykorzystanie boiska sportowego, placu przed szkołą (wystawienie znaków, wytyczenie dróg komunikacyjnych) jako terenu ćwiczeń młodzieży
przygotowującej się do karty rowerowej i motorowerowej.

4. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
– Uczestnictwo młodzieży w konkursach BRD.
– Propagowanie wśród rodziców materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących głównych problemów BRD młodzieży.
– Sporządzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych odnośnie dalszego wykorzystania w przygotowaniu do konkursu BRD.
– Wspólne działania z rodzicami oraz policją.

5. EDUKACJA RODZICÓW
– Pedagogizacja rodziców na zebraniach i wywiadówkach.
– Zaangażowanie rodziców związanych zawodowo w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze.
– Udział rodziców w egzaminie na kartę rowerową i motorowerową.

Przewidziano również budowę miasteczka ruchu drogowego.
Do pobrania: Szkolne programy brd – Starkowo

Ostatnie posty: