Loader Image

Szkolenie nauczycieli w powiecie bytowskim

Ankieta, przeprowadzona przed rozpoczęciem szkolenia, miała na celu zbadanie poziomu wiedzy o szeroko zakreślonej tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, co w konsekwencji pozwoliło ocenić potrzeby szkoleniowe. Ankieta wskazała na poziom wiedzy o brd w poszczególnych blokach tematycznych (np.: charakterystyka problemów brd, system brd, wpływ infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzennego  na brd). W poniższych plikach (plik w formacie pdf) przedstawiono zestawienie wyników ankiety, których interpretacja pozwala wskazać kilka szczególnie ważnych tematów w praktyce nauczyciela, jak i te uważane za całkowicie nieistotne. Dla przykładu, tematy szczególnie interesujące to: edukacja dzieci i młodzieży, materiały szkoleniowe dla nauczycieli, programy bezpieczeństwa uczniów. Wiedza obejmująca swoim zakresem tematykę: stanu technicznego pojazdu, systemu brd czy szkolenia kierowców jest w praktyce nauczyciela zbędna.
Poniżej szczegóły:

Do pobrania: Ankieta cz. I

Do pobrania: Ankieta cz. II

Ostatnie posty: