Loader Image
Plan pracy na rok 2016

Plan pracy na rok 2016

Podejmowane przez Pomorską Radę działania mają na celu: kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz ich ochronę poprzez eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Instrumentami te działania realizującymi są wdrażane i rozwijane przez Pomorską Radę BRD systemy bezpieczeństwa. W nawiązaniu do głoszonej przez ONZ „Dekady na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020” oraz do „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020” przyjętego przez Krajową Radę BRD działania zaplanowane na rok 2016 są ukierunkowane na pracę w obszarach następujących filarów bezpieczeństwa: bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu drogowego, bezpieczną infrastrukturę drogową, bezpieczną prędkość, bezpieczne pojazdy oraz system ratownictwa i pomocy medycznej.

Plan Pracy Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2016:

1. Raport BRD za 2015 rok

2. Aktualizacja bazy danych

3. a Wdrożenie nowej strony intenetowej

3. b Aktualizacja witryny internetowej

4. Piknik motoryzacyjny w Sopocie

5. Współfinansowanie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

6. Akcje medialne

7. Gala BRD – „Osobowość Roku”

8. Warsztaty szkoleniowe służb powiatowych

9. Weryfikacja planu realizacyjnego 2014-2015

10. Plan realizacyjny na lata 2016

11. Posiedzenie wyjazdowe PRBRD

12. Filmy instruktażowe  – promowanie bezpiecznych zachowań

13. Platforma edukacyjna

14. „Bezpieczni na drodze” – program edukacyjny

Źródło: Sekretariat PRBRD

Ostatnie posty: