Loader Image

raport – podsumowanie roku 2008

Rok 2008 w województwie pomorskim to nieco gorszy stan bezpieczeństwa od roku poprzedniego.  Mimo to województwo wypada dość korzystnie w porównaniu z pozostałymi regionami w Polsce (najwyższy wskaźnik demograficzny dla ofiar śmiertelnych odnotowano w woj. świętokrzyskim – tam wskaźnik ten wynosi 19 ofiar śmiertelnych na 100 tysięcy mieszkańców). Nasze województwo zajmuje 13 miejsce pod względem ryzyka wypadków drogowych liczonego ofiarami śmiertelnymi na 100 tys. mieszkańców. Raport BRD zawiera szczegółową analizę wypadków drogowych, w różnych ich aspektach, porównanie głównych problemów brd z latami ubiegłymi oraz ocenę realizacji programu GAMBIT Pomorski.

PODSUMOWANIE (Stan BRD w woj. pomorskim w roku 2008)

Charakterystyki ogólne

1. W roku 2008 w województwie pomorskim zarejestrowano 18.778 kolizji, 3.199 wypadków, w których 4.159 osób zostało rannych, a 265 osób zginęło. Porównujące te dane do roku 2007 obserwujemy wzrost wszystkich wskaźników oprócz ofiar śmiertelnych. Liczba kolizji wzrosła o 3%, wypadków o 5%, ofiara rannych o 4%. W 2008 roku, zanotowano o 1-ną ofiarę śmiertelną mniej niż w roku 2007.

2. Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie pomorskim w roku 2007 wyniosły 2,1 mld zł czyli o 6% więcej niż w roku ubiegłym.

3. W odniesieniu do liczby ludności w 2008 na obszarze województwa pomorskiego, wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców wynosił: 12 osób śmiertelnych i 188 osób rannych. Natomiast wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100 wypadków), wynosił 8 osób, stawia województwo pomorskie na 14 miejscu w kraju z punktu widzenia ryzyka bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego

 

Sprawcy i ofiary wypadków

4. Wśród kierowców, najczęstszymi ofiarami byli kierowcy samochodów osobowych i w stosunku do roku 2007 liczba tych uczestników ruchu wzrosła o 10%. Zanotowano duże wzrosty wśród liczby ofiar – motocyklistów, ofiary ranne – 14%, ofiary śmiertelne – o 27%.

5. Utrzymuje się tendencja, iż sprawcami wypadków drogowych są przede wszystkim osoby kierujące pojazdami. Kierowcy w 2008 roku byli sprawcami 75% wypadków, jest to o 3% więcej niż w roku 2007.

 

Obszar

6. Najwięcej wypadków drogowych wystąpiło w miastach: Gdańsk i Gdynia oraz w powiecie kartuskim (podobnie jak w roku ubiegłym), natomiast największe ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego wystąpiło w powiatach kartuskim i kościerskim.

7.  Stan brd w powiatach analizowano jak dla całego województwa czyli wg określonych problemów brd (prędkość, alkohol, infrastruktura, drzewa) i grup ryzyka (piesi, dzieci, młodzi kierowcy).

8. Wypadki spowodowane nadmierną prędkością zarejestrowano przede wszystkim w powiecie grodzkim Gdańsk (15,5% wypadków) oraz w powiecie kartuskim (11% wypadków).

9. Ponownie najwięcej wypadków spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu zarejestrowano w powiecie grodzkim Gdańsk (53), liczba wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 20%.

10. Rozpatrując infrastrukturę drogową jako trzeci problem brd, wyróżniono trzy jej elementy: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Analizując wypadki na drogach tranzytowych wykazała że, najwięcej wypadków zarejestrowano w powiecie kartuskim – 149 wypadków, tczewskim – 113 wypadków i wejherowskim – 110 wypadków.
Badanie wypadków na skrzyżowaniach wykazała, że największa liczba wypadków była w mieście Gdańsku 287 o 22% więcej niż w roku 2007.
Przejścia dla pieszych to kolejny element infrastruktury drogowej, który został poddany analizie w wyniku, której stwierdzono że, najwięcej wypadków na przejściach dla pieszych zarejestrowano w mieście Gdańsku 91 (w roku ubiegłym zanotowano tych wypadków 90.

11. Wypadki z drzewami są głównie problemem w powiatach: kartuskim i kościerskim, kolejno po 42 i 41 wypadków. Bardzo duży udział wypadków z drzewami w ogólnej liczbie wypadków drogowych w powiecie ma miejsce w powiatach: lęborskim i sztumskim (po 30%).

12.Eksploracja grup ryzyka pozwala stwierdzić co następuje. Powiaty grodzkie Gdańsk i Gdynia, to powiaty gdzie ma miało miejsce najwięcej wypadków z pieszymi (kolejno po 247 i 129 wypadków). Największą liczbę wypadków drogowych w których rejestruje się ofiary wśród dzieci, zanotowano w powiecie wejherowskim (31). Młodzi kierowcy jako sprawcy wypadków drogowych, to przede wszystkim problem, który dotyka miasta Gdańska, gdzie odnotowaną największą ilość takich wypadków (97).

 

Rodzaje wypadków

13.Najczęstszymi rodzajami wypadków drogowych były najechanie na pieszego (28% wypadków drogowych, 21% ofiar rannych, 34% ofiar śmiertelnych) oraz zderzenie pojazdów w ruchu boczne (24% wypadków drogowych, 26% ofiar rannych, 13% ofiar śmiertelnych). Najcięższe wypadki drogowe to wypadki typu „najechanie na drzewo” – 26% ogółu ofiar śmiertelnych, wskaźnik ciężkości liczony dla tych wypadków wynosi 19 ofiar śmiertelnych/100 wypadków.

 

Przyczyny i okoliczności wypadków drogowych

14.Wyróżnione zostały cztery problemy brd, jako problemy główne – infrastruktura, alkohol, nadmierna prędkość oraz drzewa. Wypadki z nadmierną prędkością są wypadkami, do których dochodzi najczęściej – co 4-ty wypadek jest spowodowany właśnie niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu drogowego, niestety ich liczba rośnie, o 5% w stosunku do roku 2007. Rozpatrując zdarzenia drogowe zaistniałe pod wpływem alkoholu (gdzie sprawcą był kierowca) zarejestrowano, w stosunku do roku poprzedniego, wzrost liczby ofiar śmiertelnych tych wypadków o 6%. Znacznie zmalała liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez pieszych pod wpływem alkoholu – o 50% w stosunku do roku 2007. Niepokojący jest natomiast wzrost o ponad połowę (52%) liczby ofiar śmiertelnych na skrzyżowaniach. Wśród wypadków drogowych z drzewami rejestruje się sukcesywny wzrost wszystkich wskaźników, w stosunku do liczb z roku 2007. Liczba wypadków wzrosła o 11%, liczba rannych o 7%, natomiast liczba ofiar śmiertelnych o 9%.

15.Mimo spadku liczby wypadków na drogach krajowych rośnie liczba ofiar śmiertelnych – o 10% w stosunku do roku 2007, na drogach wojewódzkich natomiast zarejestrowano wzrost wszystkich wskaźników, liczba ofiar rannych jest wyższa od liczby z 2007 roku o 18%.

 

Pliki do ściągnięcia:

Raport BRD – cz I-Statystyka

Raport BRD – cz II -Ocena Stanu BRD

Ostatnie posty: