Loader Image

raport 2006

1. W roku 2006 w województwie pomorskim zarejestrowano 19.079 kolizji, 2.751 wypadków, w których 3.354 osoby zostały ranne, a 256 osób zginęło. Porównujące te dane do roku 2005 obserwujemy spadek wszystkich wskaźników. Liczba wypadków zmalała o 10%, liczba ofiar rannych o 12% a liczba ofiar śmiertelnych o 4%.

2. Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie pomorskim w roku 2006 wyniosły 1.7 mld zł czyli o 10% mniej niż w roku ubiegłym.

3. W odniesieniu do liczby ludności w 2006 na obszarze województwa pomorskiego, wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców wynosił: 12 osób śmiertelnych i 161 osób rannych natomiast wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100 wypadków), wynosił 9 osób, stawia województwo pomorskie na 13 miejscu w kraju z punktu widzenia ryzyka bycia ofiarą śmiertelną wypadku drogowego.

4. Najczęstszymi rodzajami wypadków w województwie pomorskim były: najechanie na pieszego 32%, w których było 34% ofiar śmiertelnych i 22% ofiar rannych Zderzenia boczne 24% ogółu wypadków. Najechanie na drzewo 14% ogółu wypadków, w których było 26% ofiar śmiertelnych i 15% ofiar rannych.

5. Najwięcej wypadków drogowych wystąpiło w miastach: Gdańsk i Gdynia, natomiast największe ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego wystąpiło w powiatach słupskim i kartuskim.

6. W tendencjach zmian zdarzeń drogowych oraz ofiar można zaobserwować znaczący spadek ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 6 lat. Pomijając rok 2004, gdzie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 10%.

7. Wśród kierowców, najczęstszymi ofiarami byli kierowcy samochodów i w stosunku do roku 2005 wzrosła liczba tych uczestników ruchu o 6%. Nastąpił natomiast bardzo duży spadek liczby ofiar rannych nastąpił wśród motocyklistów o 51% w stosunku do roku 2004. Liczba ofiar wśród rowerzystów również zmalała bardzo wyraźnie, ofiar rannych o 63%, ofiar śmiertelnych o 79%!

8. Najwięcej sprawców wypadków drogowych jest wśród kierowców samochodów osobowych, można powiedzieć że tendencja zmian jest malejąca w porównaniu do roku bazowego 2000.

9. Zgodnie z wynikami Diagnozy stanowiącej I część Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Pomorski w niniejszym raporcie wyróżniono: prędkość, alkohol i infrastrukturę drogową jako główne problemy brd w województwie. Analizując prędkość jazdy widać tendencje spadkową od roku 2004 we wszystkich wskaźnikach. W stosunku do roku 2005 liczba wypadków zmalała o 12%. Rozpatrując zdarzenia drogowe zaistniałe pod wpływem alkoholu (gdzie sprawcą był kierowca) zarejestrowano, w stosunku do roku poprzedniego, niewielki wzrost tych wypadków o 9%. Natomiast zdecydowanie wzrosłą liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach pod wpływem alkoholu gdzie sprawcą był pieszy o 21% w porównaniu do roku 2005.

10. Wyróżniono także trzy główne elementy infrastruktury drogowej: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Wśród okoliczności zdarzeń drogowych. Najgorsze skutki miały miejsce na skrzyżowaniach – 1046 ofiar rannych i 38 ofiar śmiertelnych. Na drogach tych zarejestrowano 31% ogółu wypadków, w których było 20% wszystkich ofiar śmiertelnych. Na drogach tranzytowych przechodzących przez małe miejsowości i na przejęciach dla pieszych odnotowano spadek liczba ofiar śmiertelnych odpowiednio: 26% i 23%.

11. Wyróżniono także trzy grupy ryzyka: piesi, dzieci i młodych kierowców. Piesi są najbardziej liczną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną na ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym na obszarze województwa pomorskiego, uczestniczą w ponad 33% ogółu wypadków i tutaj obserwuje się tendencję spadkową liczby wypadków i ofiar rannych, kolejno o 10,5% i 14% w stosunku do roku ubiegłego. W przypadku ofiar śmiertelnych widać niewielki wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 7%. Wśród dzieci notuje się bardzo duże tendencje spadkowe w liczbie ofiar śmiertelnych, o ponad 81% w stosunku do roku ubiegłego. Młodzi kierowcy, analizowani jako sprawcy zdarzeń drogowych w roku 2006 spowodowali 436 wypadków, w których obrażenia odniosło 657 osób, a 53 zginęły. W porównaniu do roku 2005 odnotowano spadek wszystkich wskaźników.

12. Stan brd w powiatach analizowano tak jak dla całego województwa, czyli wyróżniono trzy główne problemy brd i trzy główne grupy ryzyka. Analiza prędkości jazdy w poszczególnych powiatach wykazała, że najwięcej wypadków zarejestrowano w Gdańsku (91), jest to 14 % mniej niż w roku ubiegłym.

13. Eksploracja wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu wykazała, że najwięcej wypadków odnotowano w Gdańsku – 47, jest to o 14,5% mniej niż w 2005 roku. W mieście Gdańsk, w roku 2005, odnotowano największą ilość ofiar śmiertelnych ginących w wypadkach spowodowanych alkoholem. W tym roku, w Gdańsku w wypadkach wywołanych alkoholem nie zarejestrowano ofiar śmiertelnych.

14. Rozpatrując infrastrukturę drogową jako trzeci problem brd, wyróżniono trzy jej elementy: przejścia dróg tranzytowych przez małe miejscowości, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Analizując wypadki na drogach tranzytowych wykazała że, najwięcej wypadków zarejestrowano w powiecie kartuskim – 77 wypadków i tczewskim – 46 wypadków.
Badanie wypadków na skrzyżowaniach wykazała, że największa liczba wypadków był w mieście Gdańsku 279 o 7% mniej niż w roku 2005.
Przejścia dla pieszych to kolejny element infrastruktury drogowej, który został poddany analizie w wyniku, której stwierdzono że, najwięcej wypadków na przejściach dla pieszych zarejestrowano w mieście Gdańsku 113 jest to o 5%mniej niż w roku ubiegłym. Drastycznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych, o ponad 53%.

Ostatnie posty: