Loader Image

Program Realizacyjny 2013

Bezpieczny człowiek, bezpieczne prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo i opieka powypadkowa, system zarządzania to filary Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 roku. 22 maja 2013 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Program Realizacyjny 2013, w którym szczegółowo wyznaczone są działania dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogoweo, między innymi dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji czy Ministerstw: Zdrowia, Sprawiedliwośći, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przyjęty dokument określa czas realizacji zaplanowanych działań oraz wskazuje liderów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Rozbudowa i poprawa jakości dróg oraz ich oznakowania i wyposażenia, dokształcanie ratowników medycznych i strażaków, aktywizacja policji w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz przeprowadzenie cyklu kampanii społecznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach – to tylko niektóre z działań zawartych w PROGRAMIE REALIZACYJNYM 2013, który 22 maja 2013 roku przyjęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Program Realizacyjny 2013.pdf
Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ostatnie posty: