Loader Image

Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich

Poradnik wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stanowi wsparcie dla władz miast w identyfikacji i stosowaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonej polityki transportowej wpływającej pozytywnie na jakość życia mieszkańców, ochronę środowiska, w tym poprawę efektywności energetycznej systemu transportowego. Rozwiązania przedstawione w poradniku powinny służyć podejmowaniu działań w zakresie systemu transportowego, ale też urbanistyczno-planistycznych, których celem jest uporządkowanie przestrzeni miejskich i uczynienie ich bardziej bezpiecznymi, funkcjonalnymi i dostosowanymi do wymagań wynikających z przyjętych strategii transportowych.Poradnik „Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich” dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: mir.gov.pl

Ostatnie posty: