Loader Image

odgłosy dochodzące z ulicy

Słuchanie odgłosów dochodzących z ulicy, czy lekcja muzyki dla klas szkół podstawowych I-III. Główne założenia lekcji to: uczenie rozróżniania i rozpoznawania głosów dochodzących z ulicy, badanie różnic między spokojną a ruchliwą ulicą oraz kształtowanie uwagi i skupienia w czasie przechodzenia przez jezdnię. Środki dydaktyczne pomocne w realizowaniu lekcji to: nośniki elektroniczne, ilustracje pojazdów, duże arkusze papieru do zajęc w grupach, flamastry… Zanim przystąpimy do realizacji zajęć prosimy o pomoc rodziców dysponujących czasem. Razem z nimi wybieramy odpowiednie miejsca: ruchliwy punkt, np.: skrzyżowanie oraz spokojny punkt.

Przebieg zajęć

Przed ćwiczeniem w terenie objaśniamy uczniom jaki jest cel doświadczenia i które miejsca zostały wybrane. Omawiamy trasę prowadzącą do tych miejsc i stronę organizacyjną zajęć. W terenie dzieci realizują specjalne zadania. Po powrocie do klasy rozmawiamy o wycieczce i o tym, co słyszeliśmy.

Zadania dla uczniów: w wybranych miejscach słuchać z otwartymi oczami, zapamiętać lub zapisać co słyszą; słuchać z zamkniętymi oczami, zapamiętać lub zapisać co słyszą.

Pytania jakie możemy zadać po powrocie do szkoły, podczas rozmowy o wycieczce:

  1. Co słyszeliśmy? Jakie pojazdy? Jakie inne odgłosy?
  2. Czy rozpoznaliśmy pojazdy przy zamkniętych oczach?
  3. Czy rozpoznaliśmy przy zamkniętych oczach, jak daleko były pojazdy?
  4. Dlaczego jest ważne, aby uważnie słuchać co nadjeżdża?

Materiały do pobrania dla nauczycieli: LEKCJA MUZYKI

Ostatnie posty: