Loader Image

na miejscu wypadku drogowego

Udzielając poszkodowanemu pomocy pamiętaj przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie! Nie będziesz mógł pomóc innym, jeśli i Tobie się coś stanie. Zatrzymaj się, zapal światła awaryjne, zaciągnij hamulec ręczny, wyciągnij  kluczyki z własnego samochodu. Pamiętaj o zabezpieczeniu miejsca wypadku – ustaw trójkąt ostrzegawczy. Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.  Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach. Wezwij pomoc. Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów ratunkowych): rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, utonięcie, itp.), miejsce wypadku, liczbę poszkodowanych, stan poszkodowanych, informacje o udzielonej dotychczas pomocy, dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer telefonu, z którego dzwonisz). Gdy istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo (np. cysterna) – poinformuj o tym. Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki!!!

Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek?  Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo? W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń u kierowcy i pasażerów.  Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach: kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu, kiedy  istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd, lub kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.Zajmij się w pierwszej kolejności tymi,  których życie jest zagrożone. Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy). Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąpić do reanimacji i opatrzyć obrażenia zagrażające życiu lub wyglądające niebezpiecznie. Jeśli to możliwe,  zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek – reanimacja). Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych.
Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.

 W celu wyjęcia poszkodowanego z pojazdu należy:

* stanąć z tyłu poszkodowanego,
* włożyć ręce pod jego pachy,
* jedną ręką przytrzymać brodę poszkodowanego,
* lekko naciągnąć wzdłuż osi ciała (nie na boki),
* położyć jego głowę między swoim barkiem a głową, przez cały czas utrzymując ją w tej ustabilizowanej pozycji,
* drugą ręką chwycić za przedramię,
* w takiej pozycji wyciągamy z samochodu.

Po wydobyciu z pojazdu należy kontynuować stabilizację głowy i szyi równocześnie udrożniając drogi oddechowe. Pamiętaj! Mając do czynienia z ofiarami wypadku komunikacyjnego zawsze  i przede wszystkim bierzemy pod uwagę możliwość urazu kręgosłupa. Dlatego, jeśli tylko jest to możliwe, stan poszkodowanych oceniamy bez wyjmowania ich z pojazdu.  Jeśli oddech i akcja serca są zachowane, z wyjęciem ich czekamy na przyjazd karetki, ograniczając się do obserwacji, ewentualnego uspokajania i rozmowy z ofiarami, (jeśli są przytomne).  Z tego samego powodu unikamy układania poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej. Podstawową zasadą jest niedopuszczenie do zginania lub skręcania kręgosłupa, zwłaszcza na odcinku szyjnym.

Apteczka samochodowa

     * opatrunek gazowy 1/4 m2 (3 szt.),
* opaska dziana 4 m x 10 cm (2 szt.),
* elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 (1 szt.),
* elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4 (2 szt.),
* plaster opatrunkowy (2 szt.),
* chusta trójkątna (2 szt.),
* maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),
* chusteczki odkażające (2 szt.),
* rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary),
* agrafka (4 szt.),
* koc ratunkowy (1 szt.),
* kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym (1 szt.),
* młotek bezpieczeństwa (1 szt.),
* kołnierz usztywniający (1 szt.).

Ostatnie posty: