Loader Image

EuroRAP

Na różnych drogach jednego państwa można odnotować ogromne różnice w poziomach zagrożenia życia i zdrowia. Zarówno politycy, inżynierowie drogowi, a przede wszystkim uczestnicy ruchu drogowego i każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie znajdują się drogi o niemożliwym do zaakceptowania poziomie ryzyka, a także co zrobić by zminimalizować zagrożenie wypadkiem. Bywa, że koszt uratowania istnień ludzkich, to tylko koszt farby potrzebnej do odświeżenia oznakowania poziomego drogi, by stało się ono czytelne dla kierowców, albo koszt bariery, która zatrzyma pojazdy uderzające ciągle w te same drzewa lub słupy przydrożne. Mapy ryzyka umożliwiają każdemu identyfikację najbardziej bezpiecznych i niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju. Zestawianie map różnych państw pozwala na porównania efektów działań w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też istotnym aspektem prac prowadzonych w ramach Programu EuroRAP jest komunikowanie o ryzyku poprzez przedstawianie wyników badań w sposób zrozumiały dla każdego użytkownika dróg jak i tych którzy zajmują się budową i utrzymaniem dróg.

Ryzyko indywidualne na drogach krajowych i wojewódzkich w woj. pomorskim w latach 2007-2009

[GALLERY=34]

 Mapa ogólna ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w województwie pomorskim wskazuje, że w latach 2007-2009:

* „czarne odcinki” (tj. odcinki o najwyższym poziomie ryzyka) stanowiły 37% długości analizowanych dróg (w tym: 28% dróg krajowych i 41% dróg wojewódzkich),
* „czarne i czerwone odcinki” (tj. odcinki o ryzyku niedopuszczalnym na podstawowej sieci dróg europejskich) stanowiły 71% długości analizowanych dróg (w tym: 73% dróg krajowych i 70% dróg wojewódzkich),
* „zielone i żółte odcinki” (tj. odcinki o najmniejszym ryzyku) stanowiły 20% długości analizowanych dróg (w tym: 16% dróg krajowych i 22% dróg wojewódzkich).
* 52% ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych ma miejsce na „czarnych odcinkach” (w tym 37% w przypadku dróg krajowych i 59% w przypadku dróg wojewódzkich).

 Mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych i wojewódzkich województwa pomorskiego będą pomocne w szczególności:

* kierowcom i turystom planującym podróż po drogach Pomorza, którzy mogą świadomie wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym,
* administracji drogowej przy podejmowaniu decyzji o usprawnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wyborze rodzaju i kolejności działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* instytucjom nadzorującym ruch drogowy (policja, inspekcja transportu) przy efektywnym lokalizowaniu działań prewencyjnych i kontrolnych, instytucjom szkolącym i egzaminującym kandydatów na kierowców przy zwracaniu uwagi na zagrożenia czyhające na kierowców w ruchu drogowym oraz na ryzyko jakie podejmują jadąc po wybranej drodze,
* politykom do wspierania działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa ruchu poczynając od odcinków dróg najbardziej niebezpiecznych.

Mapy ryzyka umożliwiają każdemu identyfikację najbardziej bezpiecznych i niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju. Zestawianie map różnych państw pozwala na porównania efektów działań w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też istotnym aspektem prac prowadzonych w ramach Programu EuroRAP jest komunikowanie o ryzyku poprzez przedstawianie wyników badań w sposób zrozumiały dla każdego użytkownika dróg jak i tych którzy zajmują się budową i utrzymaniem dróg.

Standardowo wykonuje się cztery rodzaje map:

1. Mapa ryzyka indywidualnego – koncentracja wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi.
2. Mapa ryzyka społecznego – gęstość wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi.
3. Mapa ryzyka społecznego – względny wskaźnik wypadków dla dróg podobnej klasy i o podobnym natężeniu ruchu.
4. Mapa ryzyka społecznego – potencjał redukcji wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi.

Opracowane w ten sposób kolorowe mapy przedstawiają poziom ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadków drogowych na sieci dróg poszczególnych krajów. Mapy te publikowane są na stronach internetowych (europejskiej www.eurorap.org oraz krajowych np. w Polsce www.eurorap.pl), w czasopismach motoryzacyjnych, w mediach, wydawnictwach kartograficznych poszczególnych krajów. Przeprowadzone badania wskazują na duże zainteresowanie użytkowników dróg tymi mapami.

Ostatnie posty: