Loader Image

Mandat za błędne znakowanie dróg

Oznakowanie pionowe i poziome jest bardzo ważnym elementem infrastruktury drogowej i znacząco wpływa na sprawność ruchu. Mieszkańcy często zwracają się do strażników miejskich wskazując nieprawidłowo usytowane znaki na ulicach zamieszkałych przez siebie osiedli. Brak konsekwencji prawnych powodował, że w większości przpadków kończyło się jedynie na zgłoszeniu sprawy do zarządu dróg. Dnia 4 czerwca 2012 pojawił się projekt rozporządzenia, który ma uprawniać strażników straży gminnych (miejskich) do nakładania grzywny za naruszenie przepisów dotyczących znakowania dróg wewnętrznych oraz zlecenie wadliwego dokonania tej czynności.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morski projekt usazdnia: „Dodanie wspomnianego wykroczenia do katalogi, a tym samym umożliwienie strażnikom gminnym (miejskim) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za te czyny, pozwoli na szybką reakcję wobec zarządów dróg, którzy złamią zasady znakowania dróg, co w rezultacie przyczyni się do poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na danym terenie. Przedmiotowe uprawnienie pozwoli również strażnikom na skuteczną reakcję na zgłoszenia pochodzące przede wszystkim od mieszkańców danej ulicy, czy osiedla, którzy często zwracają się do strażników gminnych (miejskich) o podjęcie działań wobec nieprawidłowo usytuowanych znaków drogowych na drogach wewnętrznych.”

Źródło: http://www.grupaimage.com.pl/

Ostatnie posty: