Loader Image

bezpieczny krok naprzód

Przedszkolny Program „Bezpieczny krok naprzód – wspólnie dla dzieci”, rozpoczął się porozumieniem między trzema podmiotami: Fundacją Bezpieczni w Ruchu Drogowym w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Gdańską Grupą A5. W myśl porozumienia podmioty te, przy wsparciu samorządów lokalnych, policji i Gazety Wyborczej, podejmą wspólne działania, których celem jest popularyzacja bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród przedszkolaków, ich rodziców i pedagogów.
Program „Bezpieczny Krok Naprzód — Wspólnie dla Dzieci” realizowany jest w pomorskich przedszkolach, systematycznie od okresu pilotażu w 2003/2004 roku. Wtedy objęto nim ponad 2 tysiące przedszkolaków z 20 przedszkoli siedmiu miast Wybrzeża: Gdańska, Sopotu, Kościerzyny, Chmielna, Wejherowa, Pucka i Miastka. Do realizacji programu przygotowano wtedy 22 nauczycieli jako Przedszkolnych Liderów BRD {Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
Szkolenie kolejnej grupy Liderów BRD odbyło się 25 kwietnia br. w Przedszkolu nr 8 w Gdyni. Uczestniczyły w nim przedstawicielki przedszkoli z Gdyni (nr: 5, 8, 21, 35, 11), Gdańska (nr 22) i Specjalnego Ośrodka Szkol no-Wychowawczego nr 1 w Wejherowie.
Częścią programu jest zaopatrzenie przedszkoli w zestaw dydaktyczny AUTOCHODZIK, wpisany do ministerialnego rejestru środków dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego. Jest to ponad 100 – elementowy zestaw, wykonany z gąbki (samochody na szelkach przypominających pasy bezpieczeństwa, zakładane na zasadzie „lajkonika”, znaki drogowe, pachołki i miasteczko drogowe), rozbierany na części dzięki połączeniom na rzepy i bardzo kolorowy. AUTOCHODZIK uczy poprzez zabawę angażującą wszystkie zmysły, mające pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Uwieńczeniem programu są MOTORIADY – imprezy w szerszym gronie kilkunastu przedszkoli, twórców programu, samorządów wspierających, policji, mediów oraz sponsorów – pomorskich firm i instytucji. Dzieci podczas zabaw, gier i konkursów prezentują swoje umiejętności i zachowania sprawnych uczestników ruchu drogowego.
Odchodząc od akcyjności, twórcy programu chcą aby przygotowanie do uczestniczenia w ruchu drogowym, zintegrowane z innymi umiejętnościami, realizowane było w przedszkolu jako stałe, programowe działanie, kierowane w równym stopniu do rodziców, jak i do dzieci.

 

Docelowo „Bezpieczny Krok Naprzód – Wspólnie dla Dzieci trafić ma do wszystkich przedszkoli województwa pomorskiego. Obecnie Program realizuje 65 placówek z 16 miast, w nowym roku 2006/2007 dołączy do naszego programu przynajmniej 20 nowych placówek. Podejmowane formy działania to, między innymi:

 

Teczka Lidera BRD to specjalnie przygotowany zestaw do pracy z dziećmi przez cały rok szkolny, który obejmuje: instrukcję postępowania /czas, cele, formy, możliwości poszczególnych działań/, nalepki „Zawsze zapinam”, „Karty zadania dla rodzinki”, płytę „Odgłosy Ulicy”, odblaskowe „Serduszko na drogę” z kamizelką. Liczba elementów dopasowana do liczby dzieci w przedszkolu.

 

Warsztaty komunikacyjne jako specjalistyczne szkolenie dla Liderek BRD z przedszkoli, w których będzie realizowany program na bazie zestawu AUOCHODZIK.

 

Zawsze Zapinam to akcja oparta na intensywnych działaniach podejmowanych na terenie i wokół przedszkola, obejmująca m.m.: ćwiczenie z dziećmi zapinania pasów w oparciu o foteliki, oraz Autochodziki, przekazanie dzieciom nalepek z symbolem akcji do przyklejenia na szybę w samochodzie, tworzenie na terenie przedszkola rożnych form akcentujących zapinanie pasów.

 

Serduszko na drogę to programowe działania, których celem jest zrozumienie przez dzieci hasła: widzę i jestem widziany. Obejmuje m.m., zabawy z latarkami w poszukiwaniu jasnych i ciemnych miejsc, wyposażenie zestawu odblaskowego dla grup przedszkolnych.

 

Świąteczne odblaski i Motokarnawał to wprowadzenie akcentów związanych z bezpieczeństwem i motoryzacjąw świąteczne działania przedszkola.

 

Oczami dziecka i Odgłosy ulicy to akcje na terenie przedszkola prezentujące rodzicom zagadnienie zależności wzrostu dziecka i zasięgu widzenia oraz ćwiczenie z dziećmi rozpoznawanie dźwięków i istniejących zagrożeń na ulicy.

 

Najlepszy zespół rajdowy to forma rywalizacji w każdym przedszkolu i wyłonienie najlepszej drużyny, która będzie reprezentowała placówkę na Autoriadzie lokalnej i wojewódzkiej.

 

II Konferencja szkoleniowa adresowana do Liderów BRD z całego województwa jest dorocznym miejscem wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy z zakresu BRD i metodyki pracy z dziećmi wieku przedszkolnego.

 

Autoriada jest podsumowaniem całorocznej pracy z dziećmi. Dzieci w przedszkolu rozwiązują zadania z wiedzy o BRD i umiejętności praktycznej jazdy pojazdami klasy Autochodzik. Po tym następuje rozdanie dyplomów i praw jazdy dla najmłodszych uczestników ruchu. Podsumowaniem końcowym jest impreza w Sopocie, która wyłania najlepszą drużynę w województwie. Podobna impreza odbywa się latem i jest adresowana do dzieci przebywających w Trójmieście na wakacjach.

 

W ramach realizowanego wspólnie Programu Bezpieczny Krok Naprzód odbyła się w Sopocie 5 kwietnia 2006r l Konferencja Przedszkolnych Liderów BRD. Uczestniczyły w mej 42 Panie z 36 przedszkoli województwa, a mianowicie z: Gdańska {nr: 52, 67, 86, 44, 13 i 16), Starogardu Gd. (nr; 3, 4, 5, 2 i 8), Gdyni – nr 22, Słupska (nr 24, 23, i 3), Wejherowa – nr 3, Sopotu (nr: 10, 4, 5, 12, 2, 8 i 1), Kościerzyny – nr 7, Skórcza, Chmielna, Lęborka (nr: 5 i 8), Rumi (nr. 6, 1 i 5), Kwidzyna – nr 2, Ekologiczne, „Smyk”, „Jedyneczka” i „Promyk”. Gościnnie uczestniczyła w konferencji pani Barbara Lubaszewska – Borys Dyrektor Przedszkola nr 25 im. Króla Maciusia l w Katowicach, entuzjastka i propagatorka Programu. Jednym z tematów były psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka, także w kontekście uczestnika ruchu drogowego.
Dzięki wysiłkom wielu osób udało się wyposażyć wszystkie placówki w zestawy odblaskowe dla dzieci „serduszka na drogę”. Od tego czasu do grona realizatorów Programu dołączyły kolejne przedszkola między innymi z Gdyni, Wejherowa i Gdańska.

 

Tegoroczna II Konferencja Przedszkolnych Liderów BRD odbyta się 22 marca 2007 w siedzibie organizatora – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Uczestniczyło w niej 51 Pań z 46 przedszkoli województwa, a mianowicie T Gdańska (nr 86, 13 i 16), Starogardu Gd. (nr: 6, 10 i 2), Gdyni (nr: 22, 35, 21, 11,46, 52, 67 i 17), Słupska (nr 24, 23, 32, 31, 2 i 9), Wejherowa – SOSW nr 1, Sopotu (nr: 10, 4, 5, 2, 8, anglojęzyczne i 1), Kościerzyny – „Puchatek” i „Tęczowa Trójeczka”, Skórcza , Lublewa, Lęborka – nr 5 i 6, Rumi (nr: 6, 1 i „iskierka”), Kwidzyna – nr 2, Ekologiczne, „Smyk”, „Jedyneczka”, „Chatka Puchatka”, Integracyjne i „Promyk”, Miastka nr 3 i Pruszcza Gdańskiego „Bajeczka”.
Konferencja miała na cetu nie tylko jako podnoszenie kwalifikacji, ale również wymianę myśli i integrację środowiska nauczycielskiego. Dwa główne tematy prezentowane w czasie szkolenia w formie warsztatów dotyczyły: udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom w wypadkach drogowych oraz podsumowania i oceny edukacji dzieci z zakresu wychowania komunikacyjnego w przedszkolu. Wszystkie przedszkola otrzymały Plecaki – apteczki dla grup przedszkolnych, potrzebne w czasie zajęć poza przedszkolem. Apteczki pozwalają odgrywać dziecku ważną rolę w grupie (dzisiaj jestem sanitariuszem i jestem odpowiedzialny za apteczkę), a podstawowa jej zawartość pozwala na pomoc przy różnych skaleczeniach i drobnych urazach.
Programowi patronują ogólnopolskie i lokalne dzienniki, telewizje i radio. Program ma już swoją stronę internetową i sukcesy na europejskich wystawach dydaktycznych. CARWALKER trafił do krajów na wszystkich kontynentach.
CARWALKER /pod taką nazwą sprzedawane są na świecie produkty AUTOCHODZIK/ class premierę został entuzjastycznie przyjęty przez bardzo liczne grono odwiedzających nauczycieli, handlowców, rodziców i dzieci.
Na Międzynarodowych Targach Pomocy Dydaktycznych i Kształcenia WORDDIDAC 2006 w Bazylei (Szwajcaria) jednym z ponad 400 wystawców była firma +MM Sp. z o.o., która prezentowała Autochodzika. W ciągu trzech dni (25-27.10.06) Targi odwiedziło ponad 22 000 gości z ponad 50 krajów, którzy z zachwytem mówili: „czegoś takiego nigdy nie widziałem”, „wyjątkowe”, „fantastyczna pomoc”.
Realizacja Programu jest przykładem dobrych praktyk partnerstwa i współpracy sektora prywatnego z jednostkami samorządowymi w obszarze edukacji Nauczycieli, Rodziców i Dzieci -wspólnie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podmiotami uczestniczącymi w Programie są: Fundacja „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, sponsorzy i samorządy prowadzące przedszkola.

 

Stanisława Zielińska
Edukator – Konsultant do spraw brd CEN w Gdańsku

Ostatnie posty: