Loader Image

Każdy wypadek to suma różnych zdarzeń

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  Policja prowadzi kampanię „Kieruj się rozsądkiem”, której celem jest wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym, propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym. „Każdy wypadek to suma różnych zdarzeń” – to główne hasło towarzyszące spotom reklamowym przygotowanym w ramach kampanii, za której realizację odpowiedzialna jest Fabryka Komunikacji Społecznej. Grupy docelowe do których kierowana jest kampania to: motocykliści 18-39 – skłonni do ryzyka, brawury; seniorzy 60+ – nie zdający sobie sprawy z zagrożeń; piesi – 18-59 – nie zdający sobie sprawy z zagrożeń, niechronieni, niewidoczni na drodze oraz grupa dodatkowa – kierowcy, nie zachowujący odpowiedniej ostrożności i nie uznający motocyklistów za równoprawnych uczestników drogi.

 

PIESI
 

 

 
SENIORZY
 

 
KIEROWCY
 

 
MOTOCYKLIŚCI
 

 

 

Ostatnie posty: