Loader Image
Jak informować o bezpieczeństwie – poradnik dla dziennikarzy

Jak informować o bezpieczeństwie – poradnik dla dziennikarzy

System działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ma charakter multidyscyplinarny, co oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego ponoszą wszyscy: uczestnicy ruchu drogowego, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe oraz środowiska dziennikarskie stanowiące o edukacji i świadomości społeczeństwa.

Dziennikarze są odpowiedzialni za to jak ludzie postrzegają stan zagrożeń w ruchu drogowym i jak się zachowują. Statystyki wskazują wciąż bardzo wysoki poziom ryzyka na polskich drogach. Rocznie w Polsce ginie blisko 5 tys. osób, 10 razy tyle zostaje rannych. Między innymi dzięki rzetelnej informacji możliwe jest zmniejszenie tych liczb.

Autorem podręcznika jest Łukasz Zboralski – redaktor naczelny Brd24.pl – pierwszego w Polsce dziennikarskiego serwisu informacyjnego poświęconemu bezpieczeństwu na drogach. Podręcznik w formacie pdf do pobrania tutaj. Patronat nad podręcznikiem objęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ostatnie posty: