Loader Image

GAMBIT Lęborski – STRATEGIA

Zespół Fundacji Inżynierii Lądowej, pod kierownictwem dr inż. Kazimierza Jamroza, oraz w ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lęborku, Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku oraz Komendami Powiatowymi Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, opracował strategię działań do roku 2020 na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie, lata 2011-2013 obejmuje szczegółowy plan działań, oba zamieszczono poniżej w załącznikach, w formacie pdf. Program GAMBIT Lęborski jest formułą lokalnego wdrażania Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Pomorski, który został zaktualizowany w roku 2008 i przyjęty przez Pomorską Radę BRD tym roku, jako program dla województwa pomorskiego na lata 2009-2013, oraz Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, przyjętego przez Radę Ministrów w kwietniu roku 2005, jako program dla Polski na lata 2005-2013.
W Programach tych przyjęto cel główny: zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do roku 2013 w stosunku do roku 2003 o 50%.

Misją programu GAMBIT Lęborski jest powiat lęborski- komfort przez bezpieczeństwo. Oznacza to, że powiat lęborskim będzie powiatem o dobrze zorganizowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, życzliwych i przyjaznych uczestnikach ruchu, cieszący się poszanowaniem pieszych i rowerzystów, bezpieczną infrastrukturą drogową, skutecznym systemem nadzoru nad ruchem i ratownictwem drogowym. Wdrożenie programu i osiągnięcie celu strategicznego spowoduje, że jakość życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dorówna poziomowi najbezpieczniejszych krajów UE.

Cel strategiczny programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie lęborskim to zmniejszenie średniorocznej łącznej liczby ofiar

śmiertelnych oraz liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% do roku 2020,
• liczba ofiar śmiertelnych w 2020r. nie powinna być większa niż 4 osób
• łączna liczba ofiar śmiertelnych oraz ofiar ciężko rannych w 2020 roku nie powinna wynosić więcej niż 14 osób.

Ponadto, wyznaczono dwa pośrednie cele etapowe, które równocześnie będą punktami kontrolnymi realizacji strategii:
• rok 2013- nie więcej niż 6 ofiar śmiertelnych oraz nie więcej niż 23 ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych,
• rok 2016- nie więcej niż 6 ofiar śmiertelnych oraz nie więcej niż 18 ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych,
• rok 2018- nie więcej niż 5 ofiar śmiertelnych oraz nie więcej niż 16 ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych,
• rok 2020- nie więcej niż 4 ofiar śmiertelnych i 14 ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych.

Reasumując, GAMBIT Lęborski zapewni możliwość zintensyfikowania prac prewencyjnych w celu ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem przedstawionego programu będzie uratowanie życia kilkudziesięciu osobom i uniknięcia inwalidztwa kilkuset osobom. Znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu wpłynie także na poprawę jego wizerunku, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Ziemi Lęborskiej. Planując jednakże nakłady na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy porównywać ich wielkość z wielkością strat spowodowanych wypadkami drogowymi, sięgających obecnie 42 mln zł rocznie. Skuteczna realizacja Programu Powiatowego będzie możliwa, jeżeli do realizacji przedstawionego programu podejdziemy wszyscy razem w partnerski sposób – zarówno władze powiatu i instytucje szczebla lokalnego a także ubezpieczyciele, organizacje pozarządowe oraz wszyscy ludzie dobrej woli.

GAMBIT Lęborski – STRATEGIA DO 2020 ROKU

GAMBIT Lęborski – PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2011-2013

Ostatnie posty: