Loader Image

GAMBIT Lęborski – DIAGNOZA

W minionym roku Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koordynowała prace nad Gmabitami dla powiatów: lęborski, wejherowski i kwidzyński. Dla każdego z wyżej wymienionych powiatów przygotowane zostały diagnozy brd (ocena stanu istniejącego obejmująca problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego), strategie działań na rzecz poprawy brd do roku 2020, oraz szczegółowe plany realizacyjne na lata 2011-2013. Poniższy cykl omawia szczegółowo prace nad Gambitem dla powiatu lęborskiego, położonego w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Powiat swym zasięgiem obejmuje obszar 707 km2, który zamieszkuje 66.000 mieszkańców. W ciągu analizowanego okresu 2005-2009, na terenie powiatu lęborskiego odnotowano 2580 kolizji oraz 311 wypadków, w których 376 osób zostało rannych, a 47 poniosło śmierć.
Każdego roku w wypadki drogowe uwikłanych jest około 65 mieszkańców i gości powiatu lęborskiego. Straty materialne spowodowane wypadkami drogowymi wyniosły 210,6 mln zł. Zdarzenia drogowe w powiecie zostały przeanalizowane pod kątem rodzaju, miejsca występowania, pory występowania, przyczyn i okoliczności. Wyeksponowane zostały również grupy ryzyka, między innymi: piesi uczestnicy ruchu drogowego, młodzi kierowcy, nadmierna prędkość czy kierowcy pod wpływem alkoholu. Dodatkowo diagnoza wskazuje na miejsca szczególnie niebezpieczne w powiecie.

Spośród wszystkich gmin powiatu lęborskiego w latach 2005-2009 możemy wyróżnić gminy, w których wystąpiło:

1) najwięcej wypadków:
– Lębork – 114, było to 37% wypadków w powiecie, Nowa Wieś Lęborska – 90, co stanowiło 29% wypadków w powiecie,
2) najwięcej ofiar wypadków drogowych w tym:
­ Lębork – 121, było to 32% rannych w powiecie, Nowa Wieś Lęborska – 102, co stanowiło 27% rannych w powiecie
­ śmiertelnych – gmina Nowa Wieś Lęborska – 24 ofiary śmiertelne, czyli 51% wszystkich ofiar śmiertelnych w powiecie
3) ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego w tym:
­ ranną – w gminach: Wicko (285 rannych/100 tys. mieszkańców),Nowa Wieś Lęborska (160 rannych/100 tys. mieszkańców), Cewice (156 rannych/100 tys. mieszkańców)
­ śmiertelną – w gminach: Nowa Wieś Lęborska (38 ofiar śmiertelnych/100 tys. mieszkańców), Cewice (26 ofiary śmiertelne/100 tys. mieszkańców) i Wicko (24 ofiar śmiertelnych /100 tys. mieszkańców).
4) największa ciężkość wypadku drogowego: gminy Nowa Wieś Lęborska (27 ofiar śmiertelnych/100 wypadków),Cewice (22 ofiary śmiertelne/100 wypadków) i Wicko (13 ofiar śmiertelnych/100 wypadków).

GAMBIT Lęborski – DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

Ostatnie posty: