Loader Image

GAMBIT Kwidzyński

Powiat Kwidzynski – komfort przez bezpieczeństwo. Tak określona misja, opracowanego przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oznacza, że „powiat kwidzyński będzie powiatem o dobrze zorganizowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, życzliwych i przyjaznych uczestnikach ruchu, cieszący się poszanowaniem pieszych i rowerzystów, bezpieczną infrastrukturą drogową, skutecznym systemem nadzoru nad ruchem i ratownictwem drogowym.” Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest problemem złożonym, strategia przyjętych działań na rzecz jego poprawy jest uwarunkowana oceną stanu oraz systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie oraz „możliwościami” jakie powiat ma do zaoferowania. Zakłada się, że strategia powinna:
– umożliwiać wykorzystanie szans jakie stają przed powiatem i całym województwem pomorskim,
– pokazywać gotowość powiatu do kreowania własnej polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnej z polityką kraju i regionu,
– wspierać samorząd powiatu w prowadzeniu działań niezbędnych w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym w ramach pomocy zagranicznej.

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

[GALLERY=35]

Analizowany okres (lata 2005-2009) wykazuje, że w powiecie ginie średnio 8 osób rocznie, 112 osób rocznie odnosi obrażenia, a koszty zdarzeń drogowych sięgają rocznie 34 mln złotych. Za grupy szczególnie wysokiego ryzyka uważa się pieszych, młodych kierowców będących sprawcami wypadków, dzieci oraz rowerzystów. Wskaźniki ryzyka wynoszą odpowiednio:
– bycia ofiarą ranną – 137 ofiar/100 tys. mieszkańców
– bycia ofiarą śmiertelną – 10 ofiar/100 tys. mieszkańców
Szacuje się, że w jednym wypadku na 10 ginie człowiek.
Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie to: nadmierna prędkość oraz najechanie na drzewo. Równie duży wskaźnik wypadków odnotowano przy najechaniu na pieszego. Najwięcej wypadków drogowych występuje na przejściach dróg tranzytowych oraz na poboczach.

STRATEGIA BRD DO ROKU 2020

[GALLERY=36]

Cel startegiczny programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie kwidzyńskim to zmniejszenie średniorocznej łącznej liczby ofiar śmiertelnych oraz liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% do roku 2020. Działania mające się do tego przyczynić zostały podzielone na cele i etapy realizacji.

Cel 1 – Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd (cel obejmuje: struktury organizacjyne brd, zarządzanie brd, działanie sektorowe)
Cel 2 – Kształtownie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego (poruszane problemy to: namierna prędkość, pasy bezpieczeństwa, alkohol i innie podobnie działające środki, młodzi kierowcy)
Cel 3 – Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów (czyli ochrona grup określonych jako grupy wysokiego ryzyka)
Cel 4 – Budowa i utrzymanie bezpiecznej infratruktury drogowej (przez działania priorytetowe rozumie się: rozwój działań kontrolnych, rozwój bezpiecznej sieci dróg i ulic, nowoczesne zarządzanie ruchem drogowym)
Cel 5 – Zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych (w czym mają pomóc prace nad bezpiecznym otoczeniem dróg oraz optymalizacją działań ratowniczych).

PROGNOZY DLA POWIATU NA ROK 2020

Przewiduje się, że w roku 2020 realizowane cele przyniosą następujące efekty:

[GALLERY=37]

Ostatnie posty: