Loader Image
Dokumenty to kontroli

Dokumenty to kontroli

Wraz z podpisaniem przez prezydenta Ustawy z dnia 9 maja 2018 roku, o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, wielu kierowców ucieszyło się, że od 4 czerwca nie będą musieli mieć przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego oraz dowodu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Okazuje się, że nadal należy okazać podczas kontroli komplet dokumentów.

Media obiegła informacja, że od 4 czerwca kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie podczas kontroli dowodu rejestracyjnego oraz dowodu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Okazuje się jednak, że po 4 czerwca kierowcy nadal muszą mieć przy sobie komplet dokumentów, a za ich brak policjant nałoży mandat karny. Wszystko jest spowodowane koniecznością wdrożenia systemów informatycznych, które pozwolą na szybki przepływ informacji na temat kontrolowanego pojazdu.

Kiedy kierowcy będą mogli jeździć tylko z prawem jazdy? Konkretna data zostanie opublikowana, z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, w formie komunikatu Ministra Cyfryzacji.

Źródło: Pomorska Policja

Ostatnie posty: