Loader Image

Czego szkoła wymaga od rodzica?

Edukacja dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Istnieją programy szkolne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, gdzie dzieci uczy się podstawowych zasad ruchu drogowego i zasad postępowania w ruchu drogowym warunkujących bezpieczeństwo. By efekty szkoleń były zadowalające wymagana jest współpraca na linii rodzic-szkoła.

Czego szkoła wymaga od rodzica? – to krótki spis oczekiwań rodziców od szkoły i oczekiwań stawianych rodzicowi przez szkołę.

Ostatnie posty: