Loader Image

rok 2009 (zmiany w prawie drogowym)

Nowy projekt ustawy o kierujących pojazdami przewiduje nowe wykroczenia, wyższe mandaty oraz utratę prawa jazdy po uzyskaniu 48 punktów. Na uzbieranie tej sumy mamy 5 lat, nawet jeśli w ciągu roku uzbieramy tych punktów 24 – prawo jazdy zostanie w naszej kieszeni, konsekwencją ma być kurs reedukacyjny. Prawo jazdy kategorii A upoważniające do prowadzenia motocykli można będzie uzyskać dopiero po ukończeniu 24 lat, jest to jeden ze sposobów obniżenia liczby młodych ofiar śmiertelnych na drogach.

Pojawia się też nowa kategoria – A2, która upoważnia do prowadzenia motocykli o mocy 35KW (prawo jazdy można uzyskać w wieku 18 lat). 20-latkowie, którzy będą posiadali dokument upoważniający do kierowania motocykli o małej mocy 2 lata mogą starać się o prawo do kierowania innymi motocyklami.

Projekt ustawy wprowadza także możliwość odbycia części kursu przez internet. Ma to być forma wspomagająca zdobywanie wiedzy teoretycznej, potrzebnej do zdania egzaminu na prawo jazdy – nie jest to jednak jednoznaczne z zastąpienie kursu teoretycznego kursem internetowym.

Jak wyglądają nowe taryfikatory mandatów?

tabela B

tabela C

Ostatnie posty: