Loader Image

automatyczny nadzór nad ruchem

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym to system zwiększający bezpieczeństwo na drogach dzięki skuteczniejszej formie kontrolowania osób nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Tym samym ma on realny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

Pierwsze maszty w województwie pomorskim pojawiły się w listopadzie 2003 roku. Miejsca te były początkiem międzywojewódzkiego programu automatycznego nadzoru nad ruchem, który w pierwszej fazie zakładał ustawienie 24 masztów do trzech przenośnych fotoradarów. Obecnie na terenie naszego województwa ustawionych jest 35 masztów. Nie wszystkie należą do policji – niektóre maszty i dodatkowe urządzenia zakupiły gminy lub miasta, gdzie może być rejestrowana prędkość przejeżdżających pojazdów:

1. Miłobądz – DK 1 – 34,6 km
2. Miłobądz – DK 1 – 34,8 km
3. Zajączkowo Tczewskie – DK 1 – 38,6 km
4. Rudno – DK 1 – 90,4 km
5. Redzikowo – DK 6 – 215,5 km
6. Wejherowo (ul. Gdańska) – DK 6 – 295,9 km
7. Wejherowo (ul. Gdańska) – DK 6 – 295,9 km
8. Gdynia (Obwodnica Trójmiejska) – DK 6 – 312,8 km
9. Rytel – DK 22 – 264,064 km
10. Czarna Woda – DK 22 – 288,949 km
11. Łąg – DK 22 – 295,2 km
12. Stare Pole – DK 22 – 369,8 km
13. Cisy – DK 22 – 354,8 km
14. Reda – DW 216 – 2,78 km
15. Reda – DW 216 – 2,78 km
16. Gdańsk – ul. Słowackiego (las)
17. Gdynia – ul. Hutnicza 9
18. Sopot – A. Niepodległości 650
19. Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka) – DK 1 – 20,3 km
20. Pruszcz Gdański (ul. Powstańców W-wy) – DW 227 – 1,1 km
21. Pruszcz Gdański – ul. Kopernika 32
22. Pruszcz Gdański – ul. Wojska Polskiego 20
23. Wyczechowo – DK 20 – 285,8 km
24. Kłobuczyno – DK 20 – 271,3 km
25. Żukowo – DK 20 – 299,1 km
26. Chłapowo – DW 215 – 2,6 km
27. Starogard Gdański (ul. Gdańska) – DW 222 – 42,2 km
28. Rumia – ul. Kamienna – 1,950 km
29. Malbork – ul. Głowackiego 55
30. Malbork – Al. Wojska Polskiego 22 (wys. “Agromy”)
31. Rybina – DW 502 – 4,9 km
32. Rybina – DW 502 – 4,9 km
33. Rusocin – A 1 – 1 km
34. Rusocin – A 1 – 1 km
35. Swarożyn – A 1 – 23 km

W miejscach nadzoru urządzeniami rejestrującymi praktycznie wyeliminowano przypadki dużych przekroczeń dopuszczalnych prędkości (o ponad 25 km/h).
Kolejny krok w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego to zapełnienie mapy drogowej fotorejestratorami i zachęcenie władz samorządowych do zakupu urządzeń oraz włączenia się do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem. Warto byłoby, aby samorządy zakupiły maszty do już wykorzystywanych urządzeń. Maszty nie tylko pozwalają na umieszczenie fotoradaru, ale działają prewencyjnie na niesubordynowanych kierowców.
W przyszłości automatyczny pomiar prędkości nie zawsze musi być kojarzony z kontrolą i karaniem łamiących przepisy kierowców.
Działanie urządzeń pomiarowych może być koordynowane z wyświetlaniem odpowiednich informacji cyfrowych ( faktyczna prędkość namierzanego pojazdu ) lub tekstowych ( “Zwolnij”, “Twoja prędkość została skontrolowana” itp.). Uzyskuje się w ten sposób efekty prewencyjne bez stosowania środków karania, które negatywnie są odbierane przez kierowcę. Połączeniem dwóch form działania może być rejestrator ostrzegający sygnałem (dźwiękowym lub świetlnym) o przekroczeniu dozwolonej prędkości, wykonujący zdjęcie wówczas, gdy kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i nie zmniejszy prędkości.

Oprac.
Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Ostatnie posty: