Loader Image
Przepis na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – broszura

Przepis na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – broszura

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla użytkowników ruchu broszurę stanowiącą „Przepis na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W folderze znalazły się podstawowe informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, podejmujące zagadnienia m.in. w zakresach: udzielania pierwszej pomocy, legislacji prawnych, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Do pobrania w pięciu wersjach językowych.

Ostatnie posty: