Loader Image
Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych województwa Pomorskiego w 2014r.

Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych województwa Pomorskiego w 2014r.

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci województwa pomorskiego administrowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku swoim zakresem obejmuje dane o wypadkach i kolizjach na sieci dróg krajowych w podziale na poszczególne ich ciągi. Analiza wykonana w ramach opracowania obejmuje nie tylko przegląd miejsc/odcinków niebezpiecznych ale rozwiązania drogowe, zachowania uczestników ruchu w sytuacjach określonych na podstawie danych zawartych w bazie danych o zdarzeniach drogowych. Do najczęstszych rodzajów zdarzeń drogowych jakie odnotowuje się w ostatnich latach nie tylko na odcinkach gromadzenia się wypadków drogowych ale na całych ciągach dróg należą zderzenia boczne i tylne pojazdów w ruchu, do których dochodzi na ogół z powodu trzech podstawowych przyczyn zachowań kierowców: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. Są to przyczyny odnotowywane jako najczęstsze również w latach ubiegłych.

Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2014 na sieci Pomorskich Dróg Krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku – pełny tekst

Źródło: GDDKiA Oddział w Gdańsku

Źródło: Zdjęcie

Ostatnie posty: