Loader Image

Zwolnij! Nie bądź baranem na drodze

Według danych Komendy Głównej Policji niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków ruchu wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W 2014 r. w wyniku nadmiernej prędkości na drogach śmierć poniosło 855 osób. Wśród innych szczególnie niebezpiecznych zachowań kierowców możemy wyróżnić: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (323 zabitych w 2014 roku), nieprawidłowe wyprzedzanie (227 zabitych w 2014 roku) oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszego (257 zabitych w 2014 roku). Pomimo ogólnej wysokiej liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce w ostatnich latach nastąpiła zdecydowana poprawa bezpieczeństwa, której cały czas możemy być świadkami. Jest to efekt m.in. wzrastającej wiedzy kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Według spockiego raportu z 2014 r. „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” blisko 85% Polaków deklaruje, że zdaje sobie sprawę, iż ryzyko wypadku rośnie, a jego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości nawet o 10 km/h, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Zmienia się też nastawienie do niebezpiecznego zachowania na drogach, które coraz częściej jest negowane, a wręcz potępiane. Z raportu przygotowanego przez Instytut Badawczy Millward Brown na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że jednymi z najczęściej potocznie stosowanych określeń na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość są pojęcia pejoratywne takie jak: „wariat” (52% wskazań respondentów) oraz „baran” (38% respondentów).Spot telewizyjny zrealizowany został w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Ostatnie posty: