Loader Image

Zoom na pieszych, rowerzystów i motocyklistów – działania gdańskiej Policji

29 maja bieżącego roku był dniem, w którym policjanci gdańskiej Policji zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj.: pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Przez 16 godzin 75 policjantów odnotowało 92 wykroczenia popełnione przez kierowców, 7-miu kierowcom udzieliło pouczenia, ukarało 26 pieszych i 5 rowerzystów. Są to dane zebrane w ciągu  jednego, losowo wybranego dnia, co świadczy o wysokim społecznym znieczuleniu odnośnie przepisów ruchu drogowego, ostrożnej jazdy czy odpowiedzialnego korzystania ze szlaków komunikacyjnych.

Kontrole funkcjonariuszy dotyczyły między innymi kierujących pojazdami, gdyż to właśnie wielokrotnie ich brawura jest przyczyną potrąceń, w których piesi tracą zdrowie, a nawet życie. Tego dnia policjanci ujawnili aż 92 przypadki wykroczeń popełnionych przez kierowców. Wśród nich było 5 sprawców wykroczeń popełnionych względem pieszego, a dotyczących nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu czy nieprawidłowemu przejeżdżaniu przejścia dla pieszych.

Nie obyło się też bez mandatów nałożonych na pieszych, którzy w sposób rażący naruszyli przepisy ruchu drogowego. W sumie otrzymało je 26 osób. W sześciu przypadkach policjanci zastosowali pouczenia. Podczas działań policjanci dyscyplinowali tych, którzy przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej czy też wchodzili na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. 5 mandatów nałożono również na kierujących rowerem.

Takie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ale też uświadomienie pieszym, że oni również w dużym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami czy też ofiarami zdarzeń drogowych przez nieprzestrzeganie przepisów.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożenie uwagi, przestrzeganie przepisów, ostrożną jazdę i odpowiedzialne korzystanie ze szlaków komunikacyjnych.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 

Ostatnie posty: