Loader Image

zasady uspokajania ruchu na drogach województwa pomorskiego

W polskich warunkach odczuwalny jest brak jednolitych zasad i wytycznych, które pomagałyby inwestorom (zarządom drogowym), projektantom i mieszkańcom w wyborze efektywnych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu Pomorska Rada BRD zdecydowała o konieczności opracowania materiałów pomocniczych dotyczących zasad stosowania różnego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obszarze województwa pomorskiego.

Zasady uspakajania ruchu na drogach województwa pomorskiego będą stanowić podstawowy zestaw informacji dla zarządzających ruchem i drogami, samorządów powiatowych i lokalnych oraz mieszkańców o zasadach i procedurach związanych z wprowadzaniem uspakajania ruchu na ulicach w miastach i na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości. Zalecenia dotyczące procesu wdrażania rozwiązań dotyczących uspokojenia ruchu zostały oparte m.in. na podobnych opracowaniach amerykańskich i doświadczeniach państw Unii Europejskiej.

Niniejsze opracowanie, które mogą Państwo pobrać z naszych stron w postaci pliku PDF poświęcone jest zasadom stosowania środków uspokajania ruchu i składa się z dwóch części.

Pobierz pdf – część 1-sza – zasady uspokojenia ruchu w miastach

Pobierz pdf – część 2-ga – zasady uspokojenia ruchu na drogach tranzytowych przechodzących przez miejscowości

 

Ostatnie posty: