Loader Image

wypadek drogowy – wychowanie komunikacyjne

Poniżej przedstawiamy lekcję wychowania obywatelskiego i komunikacyjnego dla klas I-szych gminazjum. Tematami lekcji są: bezpieczne poruszanie się w ruchum drogowym oraz zdarzenie – wypadek drogowy. Zadania do wykonania to przede wszystkim bezpieczne korzystanie z dróg i pijazdów drogowych i umiejętne zachowanie się podczas wypadku drogowego. Lekcje te mają sprawić, by w konsekwencji uczeń poznał przepisy ruchu drogowego, umiał ocenić sytucję drogową oraz powinien nauczyć się ywkazywać obywatelską postawę wobec poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Cele szczegółowe:

uczeń pozna – przepisy ruchu drogowego w zakresie tematyki zajęć oraz zasady postępowania jako świadek i uczestnik ruchu drogowego!

uczeń będzie umiał – ocenić sytuację drogową (zdarzenie, wypadek drogowy) , skutecznie chronić, ratować i alarmować w razie wypadku drogowego

uczeń powinien wykazywać – obywatelską postawę wobec poszkodowanych w wypadku drogowym i szybką, prawidłową reakcję na sytację zagrożenia.

 

Przebieg zajęć:

1. Analiza i ocena wypadku drogowego na podstawie opisu i planu sytuacyjnego. Symulowany wypadek w terenie znanym uczniom (osiedle, wieś, ulica przed szkołą). Podajemy:

  • plan terenu
  • określamy (słownie) dokładnie miejsce wypadku
  • dokładny czas
  • całą sytuację przed wypadkiem (dla ustalenia przyczyny)

Uczeń ma najpierw nanieść na plan sytuacyjny opisane zdarzenie, ustalić przyczynę, podać przepisy, które zostały przekroczone i przez kogo, ustalić prawdopodobnych winnych.

2. Do wykonania indywidualnie. Odpowiedz na pytanie jak zachowasz się w sytuacji, gdy:

  • jesteś w grupie kolegów, świadków wypadku…
  • jesteś jedynym świadkiem wypadku?

ZAPREZENTUJ OBA PRZYPADKI WEDŁUG SCHEMATU

CHRONIĆ – Kogo? (siebie, gapiów) Przed czym? Jak?

ALARMOWAĆ – Kogo? (pogotowiw, policję, straż..) Podaj numery telefoniczne! Za pomocą czego? Za pomocą jakiej informacji – sformułuj notatkę!

RATOWAĆ – Co mogę zrobić pod warunkiem, że umiem? Czego nir powinienem robić?

3. Praca w grupach
Wyobraźcie sobie scenariusz wypadku dla warunków w waszej szkole lub jej pobliżu. Zróbcie plan, opis i analizę wymyślonych sytuacji wypadkowych. zastanówcie się nad dyspozycjami i działaniami, aby skuteczniej i szybciej działać. Przydzielcie sobie role, jakie mielibyście odegrać w tych sytuacjach. Mogą to być, między innymi, takie sytuacje jak: szybkie wyjście z budynku szkoły (alarm pożarowy), szybkie opuszczenie sali gimnastycznej dużej grupy uczniów w czasie dyskoteki (zaciemnienie, hałas) itp

Ostatnie posty: