Loader Image

Turniej BRD

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskich turniejów brd dla szkół podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odpowiednie wychowanie komunikacyjne w szkołach może się przyczynić do stałej redukcji wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Dane zgromadzone przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pokazują, że w 2010 roku w Polsce miało miejsce 4.239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4.586 doznało obrażeń. Podnoszenie kultury motoryzacyjnej, popularyzowanie przepisów oraz zasad poruszania się po drogach, szerzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu to główne cele jakie przyświęcają corocznym turniejom brd.

Skończyły się elimancjie gminne i szkolne. Przypominamy, że do dnia 12 kwietnia należy zgłaszać drużyny (ze szkół podstawowych i gimnazjalnych) do eliminacji powiatowych, które odbędą się 19 kwietnia bieżącego roku. Do eliminacji wojewódzkich kwalifikują się się dwie trzyosobowe drużyny (oddzielnie szkoły podstawowe i gimnazja) z gdańskiego powiatu grodzkiego oraz po jednej ze szkoły podstawowej i gimnazjum z pozostałych powiatów. Wzór zgłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych etapów również dla szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych do pobrania na stronie Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Motorowego.

Organizatorami turniejów na poziomie województwa są: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Komenda Policji, Zarząd Okręgowy PZM i Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym.

Ostatnie posty: