Loader Image

szkolny program brd – Suchorze

Ruch drogowy stanowi realne zagrożenie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku (2009) na Polskich drogach zginęło 120 dzieci, około 5000 zostało rannych. Dziecko potrzebuje około 3-4 sekund, by zorientować się czy samochód stoi, czy jedzie powoli; często myli wielkości, odległości i nie potrafi dobrze ocenić prędkości jadącego pojazdu. Mimo dobrego słuchu dzieci reagują tylko na jeden dźwięk, dla nich istotny, nie są w stanie określić dokładnie źródła dźwięku. W związku z powyższym hałas spowodowany ruchem ulicznym utrudnia dzieciom koncentrację. Stąd wniosek, że dzieci nie są zdolne do samodzielnego poruszania się w ruchu ulicznym. Zmniejszenie zagrożenia może być spowodowane regularną edukacją w zadanym zakresie. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, zlokalizowana na uboczu wsi przy
drodze o małym natężeniu ruchu, w Szkolnym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przewiduje następujący zakres działań:

1. SZKOLENIE KADR OŚWIATOWYCH
– przeszkolenie nauczyciela na opiekuna drużyn ratownictwa przedmedycznego
– utworzenie szkolnego zestawu scenariuszy zajęć lekcyjnych o tematyce BRD
– przeprowadzenie lekcji otwartych o tematyce BRD

2. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
– poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– przygotowanie do karty rowerowej na lekcjach techniki, wychowania fizycznego
– przypominanie zasad dotyczących zachowania się w środkach komunikacji
– poznawanie zasad poruszania się po pasach, poboczu i chodniku

3. ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA METODYCZNEGO
– zaprenumerowanie czasopisma „Wychowanie komunikacyjne”,
– utworzenie w bibliotece działu o BRD dla uczniów i nauczycieli
– zaopatrzenie w plansze dydaktyczne: znaki drogowe, zasady ruchu drogowego

4. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
– cykliczny udział uczniów w powiatowym programie „Prewencja ale inaczej”
– współpraca z jednostką Policji, PORD, WORD, Strażą Pożarną, Samorządem Lokalnym, Fundacjami

5. EDUKACJA RODZICÓW
– udział w przedstawieniach przygotowywanych przez dzieci o tematyce związanej z ruchem drogowym
– zaangażowanie rodziców w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze; organizacja cyklicznych spotkań z policjantem , strażakiem,
pielęgniarką, lekarzem

6. OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY
– zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie dojazdów i odjazdów
– opieka osób przeszkolonych w czasie wycieczek i wyjazdów

 Do pobrania: Szkolne programy brd – Suchorze

Ostatnie posty: