Loader Image

Szkolny Program BRD – Przeryte

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem to mała, wiejska placówka położona w gminie Cewice. Budynek szkolny zlokalizowany jest w odległości około 350 m. od drogi powiatowej. Położenie szkoły sprzyja bezpieczeństwu uczniów dzięki ograniczonemu ruchowi pojazdów. Dzieci docierają do szkoły w różny sposób – z pobliskiej wsi dochodzą lub dojeżdżają rowerami, inne dowożone są busem, na jego przyjazd oczekują na terenie szkoły – w drodze do i ze szkoły towrzyszy im opiekun dojazdu. Sala gimnastyczna i stołówka mieszczą się w budynku położonym około 350 m. od szkoły. Budynek ten znajduje się przy drodze powiatowej i jest ogrodzony płotem. Droga dzieci do stołówki i sali gimnastycznej jest bezpieczna i odbywa się pod opieką nauczyciela.

Zdefiniowane problemy to brak parkinku przy szkole oraz bardzo zaczący brak przejścia dla pieszych na drodze powiatowej. Większość uczniów w drodze do i ze szkoły musi przejść przez jezdnię. Mimo znaku ostrzegawczego wielu kierowców nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

– Wszyscy nauczyciele ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy.Na zajęciach uczniowie uczą się podejmować właściwe i odpowiedzialne decyzje w sytuacjach trudnych wobec zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.
– Na zajęcia z wychowania komunikacyjnego uczęszczają uczniowie kl. IV-V. Zajęcia realizowane są w wymiarze 1 godziny w tygodniu. W trakcie zajęć uczniowie przygotowywani są do samodzielnego korzystania z drogi jako rowerzyści.
– Uczniowie co roku biorą udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

SZKOLNY PROGRAM BRD DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM

CELE:
– Edukacja uczniów -nauka bezpiecznego poruszania się po drogach.
– Wdrażanie zasad ruchu drogowego odnośnie rowerów.
– Nauka udzielania pierwszej pomocy.- Edukacja rodziców.- Szkolenie kadr oświatowych.

JAK WYGLĄDA EDUKACJA DZIECI:
– Pogadanki  na godzinach wychowawczych  dotyczące bezpieczeństwa  w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas  zabaw, wycieczek.
– Realizacja zadania  karta rowerowa.- Rozszerzenie edukacji BRD o konkursy plastyczne, małe formy teatralne, testy sprawdzające wiadomości.
– Przeprowadzenie ankiet dotyczących bezpieczeństwa.- Przygotowanie apeli o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa.

JAK WYGLĄDA EDUKACJA RODZICÓW:
– Pedagogizacja  rodziców (odblaski = bezpieczeństwo).
– Udział rodziców w  akcjach przygotowanych przez dzieci.
– Zaangażowanie rodziców  w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze (policjant, strażak, pielęgniarka, lekarz).

JAK WYGLĄDA SZKOLENIA KADR OŚWIATOWYCH:
– Przeprowadzenie szkoleń członków Rady Pedagogicznej.
– Przeprowadzenie okresowych szkoleń dotyczących postępowania  i udzielania pierwszej pomocy. – Współpraca  z przedstawicielami policji.

ROZWÓJ BAZY DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA METODYCZNEGO:
– Poszerzenie   oferty  pomocy  o plansze  i gry edukacyjne , znaki drogowe.
– Wyposażenie biblioteki w materiały  metodyczne.

 

Autorzy:
LUCYNA CYGANOWSKA
IWONA RADOMSKA
STEFANIA MAJEWSKA

Ostatnie posty: