Loader Image

Szkolny Program BRD – Nowa Wieś Lęborska

Teren szkoły jest nieco oddalony od ruchliwej trasy 214 Lębork – Łeba, więc natężenie ruchu drogowego przy szkole nie jest duże. W otoczeniu szkoły znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.Dzieci mieszkające w pobliżu szkoły przychodzą pieszo, natomiast uczniowie mieszkający nieco dalej, w okresie jesienno-wiosennym przyjeżdżają rowerem. Są też dzieci, które rodzice przywożą do szkoły samochodami. Uczniowie spoza Nowej Wsi Lęborskiej są dowożone gminnym autobusem, gdzie zawsze towarzyszy im opiekun.

Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Bezpieczna szkoła, więc uczniowie bardzo często słyszą podczas lekcji z wychowawcą, zajęć technicznych oraz spotkań z Dyrekcją, policjantem o konieczności wzmożonej uwagi w trakcie, gdy są uczestnikami ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie klasy IV ubiegają się o Kartę Rowerową. Część teoretyczną zdobywają i zaliczają w szkole, podczas lekcji Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Natomiast umiejętności praktyczne ćwiczą wiosną na terenie szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego, podobnie ma się sytuacja w przypadku karty motorowerowej – uczniowie chętni z gimnazjum część teoretyczną zaliczają w szkole. Egzaminy praktyczne są przeprowadzana pod okiem Policji w Lęborku, w miasteczku ruchu drogowego.

Ponadto corocznie na przełomie marca i kwietnia szkoła przystępuje do Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie reprezentujący szkołę podstawową i gimnazjum biorą udział w dwóch częściach – teoretycznej, a następnie w części praktycznej pokonują rowerowy tor przeszkód. Bywa, że szczebel gminny kończy się sukcesem i wówczas uczniowie kwalifikują się do powiatowego turnieju.

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STRAŻAKÓW POLSKICH W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

SZKOLENIE KADR OŚWIATOWYCH:

Cel – Przygotowana kadra pedagogiczna do działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w szkole, w ramach edukacji
bezpieczeństwa drogowego realizowanej na wszystkich przedmiotach i etapach edukacji.

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Cel – Zapewnienie wszystkim dzieciom systematycznej, wszechstronnej, należytej edukacji motoryzacyjnej dla ich bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym jako pasażerów, pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, a  w przyszłości kierujących samochodem.

EDUKACJA RODZICÓW:

Szkoła od wielu lat prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego dzieci w drodze do i ze szkoły. Odbywa się to również poprzez pedagogizację rodziców w trakcie zebrań szkolnych oraz indywidualnych rozmów rodziców z nauczycielami i Dyrekcją. Organizowane są też spotkania z policjantem.

OCHORNA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Cel – Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach poruszania się i transportu.

I. Część uczniów dla własnej przyjemności lub wygody dojeżdża do szkoły rowerami. Działania nauczycieli skupiają się na uświadamianiu uczniów o:
• potrzebie posiadania sprawnego technicznie roweru
• potrzebie posiadania karty rowerowej
• przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
II. Przed każdą wycieczką szkolną wychowawca klasy przeprowadza pogadankę z uczniami na temat:
• bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autokaru
• odpowiedniego zachowania się podczas jazdy
• odpowiedzialnego zachowywania się uczniów na wycieczce.
III. Pedagogizacja uczniów i ich rodziców na temat bezpiecznego przejazdu szkolnym autobusem
IV. Zobowiązanie rodziców do odbierania uczniów w umówionym miejscu po wycieczce szkolnej.
V. Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego podpisują deklarację przyprowadzania dzieci do i ze szkoły.

Autorzy:
Renata Krzemińska
Emilia Kwidzińska

Ostatnie posty: