Loader Image

Szkolny Program BRD-SOSW Lębork

W skład SOSW wchodzą dwa budynki (szkoły i internatu). Budynek internatu jest oddalony od budynku szkoły o około 600m. W internacie prowadzone są zajęcia zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Na zajęcia terapeutyczne uczniowie są dowożeni busem szkolnym. Teren jest ogrodzony, wokół szkoły znajdują się chodniki, nie ma natomiast miejsc parkingowych. Propozycje zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa to: zamontowanie zarówno spowalniacza ruchu pieszych jak i spowalniaczy ruchu pojazdów (zależnie od ulicy) oraz oznakowanie znakami poziomymi i pionowymi przejścia dla pieszych (szczegółowa lokalizacja newralgicznych punktów znajduje się w prezentowanym poniżej pliku – do pobrania w formacie pdf.)

Wszyscy nauczyciele systematycznie biorą udział w szkoleniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Dwoje nauczycieli ukończyło kurs dający uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SOSW W LĘBORKU

ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA METODYCZNEGO:

– zaopatrzenie w plansze dydaktyczne: znaki drogowe, zasady ruchu drogowego,
– zaprenumerowanie czasopisma „Wychowanie komunikacyjne”,
– utworzenie w bibliotece działu o BRD dla uczniów i nauczycieli,

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY:

– poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
– przygotowanie do karty rowerowej na lekcjach techniki, wychowania fizycznego,
– przypominanie zasad dotyczących zachowania się w środkach komunikacji,
– poznawanie zasad poruszania się po pasach, poboczu i chodniku,

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY:

– zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie dojazdów i odjazdów,
– opieka osób przeszkolonych w czasie wycieczek i wyjazdów.

EDUKACJA RODZICÓW:

– pedagogizacja rodziców (odblaski = bezpieczeństwo).
– zaangażowanie rodziców w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze (policjant, strażak, pielęgniarka, lekarz).
– udział rodziców w akcjach przygotowanych przez dzieci.

Autorzy:
L.Leciejewski
M.Maciejewski
H.Caliński
M.Kurszewska

Ostatnie posty: