Loader Image

szkolny program brd – Bytów

Ruch drogowy stanowi realne zagrożenie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku (2009) na Polskich drogach zginęło 120 dzieci, około 5000 zostało rannych. Analiza otoczenia szkół wskazała, że występują liczne mankamenty w organizacji bezpieczeństwa ruchu  dzieci przy szkołach. Zadaniem szkolnych programów brd (szeroko propagowanych w woj. Pomorskim) jest przede wszystkim ograniczenie liczby ofiar wśród najmłodszych, poprzez zlokalizowanie zagrożeń występujących wokół szkół, edukację dzieci, młodzieży i opiekunów oraz koordynację zamierzonych działań. Przewidywany czas realizacji szkolnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkoły podstawowej nr 5 w Bytowie to okres 3 lat działań edukacyjno – wychowawczych.

Cel:
– Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego
– Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym
– Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Działania w zakresie szkolnej edukacji BRD:
1. SZKOLENIE KADR OŚWIATOWYCH
– przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej o tematyce BRD (z udziałem PORD, Komendy Policji)
– szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (z udziałem lekarza, ratownika WOPR)
– szkolenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu na kartę rowerową i kartę motorowerową (z udziałem egzaminatora)
– stworzenie scenariuszy lekcji o tematyce BRD
– przeprowadzenie lekcji otwartych o tematyce BRD

2. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

KLASY 1-3
– zasady poruszania się w ruchu drogowym (przejście dla pieszych, chodnik, pobocze)
– znaki drogowe
– piesze wycieczki w celu zapoznania się z niebezpiecznymi miejscami w okolicy szkoły i na terenie miasta
– konkursy rysunkowe o ruchu drogowym   (z odblaskami bezpiecznie, pieszy- uczestnik ruchu drogowego, znam znaki drogowe)
– lekcje z udziałem policjanta i strażaka
– zasady pierwszeństwa przejazdu
– skaleczenia- wiem co zrobić

KLASY 4-6
– podstawowe pojęcia i określenia używane w ruch drogowym
– przepisy drogowe o ruchu pieszych
– ćwiczenia utrwalające znajomość znaków drogowych
– rower – budowa, działanie, konserwacja
– rowerzysta w ruch drogowym – prawa i obowiązki
– ćwiczenia zasad pierwszeństwa przejazdu
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– przygotowania do konkursu BRD
– sposoby zachowania się w przypadku zauważenia wypadku, pożaru
– konkursy rysunkowe (rowerzysta- uczestnik ruch drogowego, przyczyny wypadków drogowych)
– przygotowania do egzaminu na kartę rowerową
– zasady bezpieczeństwa w ruch drogowym (zasada ostrożności, zasada szczególnej ostrożności, zasada ograniczonego zaufania)
– podstawowe manewry w ruch drogowym (skręcanie, zawracanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie)
– bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego

3. ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I MEDYCZNEJ

ZAOPATRZENIE W POMOCE DYDAKTYCZNE:
– plansze znaków drogowych
– przenośne znaki drogowe
– plansze zasad ruchu drogowego
– plansze  zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W PERSPEKTYWIE:
– stworzenie pracowni BRD
– biblioteczka szkolna o tematyce BRD dla uczniów i nauczycieli
– mini miasteczko ruchu drogowego
– wyposażenie w kamizelki odblaskowe, znaki odblaskowe, ochraniacze, kaski

4.KOORDYNACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

KALENDARZ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
– Pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły – wrzesień – odpowiedzialni wychowawcy.
– Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – październik – odpowiedzialni koordynator, n – le techniki.
– Konkurs rysunkowy – listopad – odpowiedzialni n – le plastyki i wychowawcy.
– Przygotowanie do konkursu BRD – styczeń –marzec – odpowiedzialni n – le techniki, koordynator.
– Udział w konkursie BRD – odpowiedzialni n – le techniki, koordynator.
– Szkolenie na kartę rowerową i motorowerową – kwiecień – odpowiedzialni n – le techniki.
– Egzamin na kartę rowerową i motorowerową – maj – odpowiedzialni n – le techniki.
– Pogadanka bezpieczne spędzenie wakacji – czerwiec  – odpowiedzialni wychowawcy.

5. EDUKACJA RODZICÓW

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
– ankiety kierowane do rodziców
– pogadanki edukacyjno-integracyjne
– czynny udział w konkursach BRD
– czynny udział w egzaminach na kartę rowerową i motorowerową
– czynny udział w pokazach ratownictwa drogowego

6. INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAKRES DZIAŁAŃ
– zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (zasady zachowania się w czasie oczekiwania i dojazdu – edukacja dzieci dojeżdżających i ich rodziców).
– właściwa opieka w czasie wycieczek szkolnych (opracowanie regulaminów wycieczek)
– wypracowanie skutecznych metod edukacji rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w ruch drogowym (ankiety, pogadanki, pokazy)
– opracowanie szkolnego programu BRD
– pozyskiwanie pomocy dydaktycznych do realizowanych działań edukacyjnych
– opracowanie tematyki szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.
Do pobrania: Szkolne programy brd – Bytów

Ostatnie posty: