Loader Image

stan bezpieczeństwa ruchu drogowego – rok 2011


Sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku w Województwie Pomorskim oraz rekomendacje na 2012 rok.”opracowano w oparciu o informacje przekazane przez wszystkie służby i organizacje, które w różnym stopniu prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z partnerami tymi Pomorska Rada współpracuje na bieżąco a ich przedstawiciele są członkami Rady.

„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku w Województwie Pomorskim oraz rekomendacje na 2012 rok.”

Ostatnie posty: