Loader Image

sprawozdanie

Corocznie Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sporządza sprawozdanie, które jest podsumowaniem działań w roku ubiegłym. W sprawozdaniu odnośnie roku 2009 opisane zostały: stan bezpieczeństwa w Województwie Pomorskim oraz Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres działań obejmował między innymi: stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd; kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego; ochronę pieszych, dzieci i rowerzystów czy budowę i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej (artykuł z dnia: 13.04.2010 – „drogi po lupę”). W załącznikach poniżej (załącznik 1, załącznik 2) opisano stan brd z podziałem na grupy ryzyka (piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów osobowych, czy samochodów ciężarowych). Dodatkowo zostały omówione poszczególne działania na rzecz poprawy brd – poszczególne etapy i instytucje w nich uczestniczące.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w Woj. Pomorskim w roku 2009 wskazuje na następujące zmiany w porównaniu z rokiem 2008:

  •  Liczba wypadków zmniejszyła się o 10%;
  •  Liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 3%, jednak ilość ofiar śmiertelnych w samochodach osobowych wzrosła o 20% (27 osób);
  •  Liczba zabitych pieszych zmniejszyła się o 25 % a rowerzystów o 34%;
  •  Liczba rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 12%, w tym rowerzystów o 15%;
  •  Nastąpiło również zmniejszenie wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu o 18%, a wypadków spowodowanych przez kierowców młodocianych o 18%.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Źródło: Sekretariat PRBRD

Ostatnie posty: