Loader Image
Ruszyła rekrutacja na ogólnopolskie trzydniowe bezpłatne szkolenia dla zarządców dróg samorzadowych

Ruszyła rekrutacja na ogólnopolskie trzydniowe bezpłatne szkolenia dla zarządców dróg samorzadowych

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach pt.: „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Najważniejszym celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie stanu wiedzy z zakresu standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy wykorzystaniu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W celu praktycznego przygotowania uczestników do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, natomiast zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych inżynierów oraz audytorów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich, przedstawicieli policji wykonujących obowiązki służbowe oraz przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego. Projekt zakłada przeszkolenie około 3000 osób w blisko 90 cyklach szkoleniowych. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak
i praktyczne, w tym prace terenowe.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne działanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej na: https://szkoleniabrd.pl

Ostatnie posty: